Potpisan ugovor o stvaranju „Male Antante“

Knez Srbije Mihailo Obrenović je s Grcima 1867 godine zaključio ugovor o savezu u okviru nastojanja da se balkanski hrišćani zajednički oslobode porobljivačkog islamskog Otomanskog carstva.

U Francuskoj je 1893 godine izdata prva vozačka dozvola.

U Beogradu je 1920 godine potpisan ugovor o stvaranju „Male Antante“, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, po ugledu na „Veliku antantu“ u Prvom svetskom ratu Francuske, Rusije i Velike Britanije. Cilj „Male Antante“, saveza oslonjenog na Francusku, kojoj se 1921. priključila Rumunija, bilo je sprečavanje obnove Austrougarske i očuvanje granica triju zemalja prema Mađarskoj utvrđenih mirovnim ugovorima posle Prvog svetskog rata.

Jugoslavija i Vatikan obnovili su 1970 godine pune diplomatske odnose posle 18-godišnjeg prekida.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar