Potpisan Sporazum o saradnji KZM i Centra za primenjenu psihologiju

U cilju prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja mladih danas je potpisan Sporazum o saradnji između Grada Kragujevca, Kancelarije za mlade i Centra za primenjenu psihologiju. Sporazum su potpisali dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, u ime Grada i Boris Angelovski, direktor Centra za primenjenu psihologiju. Potpisivanju je prisustvovao Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom sa saradnicom.

Uoči Dana mentalnog zdravlja i u okviru Festivala mentalnog zdravlja potpisujemo Sporazum koji ima nemerljiv značaj za mlade, kazala je dr Damnjanović. Ovo je veliki korak u saradnji i razumevanju potreba mladih, jačanju njihove otpornosti, onome o čemu Kancelarija za mlade brine a to je najbolja moguća praksa pružanja usluge koja je mladima potrebna. Institucionalni okvir, istakla je dr Damnjanović, nije najbolja praksa koja mladima odgovara već su to upravo neformalne radionice, tribine, edukacije, podrška, saradnja sa civilnim sektorom kroz Kancelariju za mlade. Potpisivanjem ovog dokumenta budući projekti će ići u pravcu jačanja mentalnog zdravlja mladih kroz pristupačne servise i usluge kroz treninge i radionice uz stručnu i vršnjačku podršku uz poštovanje anonimnosti, privatnosti mladih.

Govoreći o konkretnim aktivnostima, Boris Angelovski, direktor Centra za primenjenu psihologiju je kazao da će u toku sledeće nedelje biti održana interaktivna radionica.

Naslovili smo je Činioci uspeha odnosno neuspeha programa intervencije u vezi sa rizičnim ponašanjem mladih, gde ćemo preneti savremena naučna saznanja, iskustva i primere dobre prakse iz drugih zemalja, objašnjava Angelovski. Definisaćemo određene ciljeve, svrhe aktivnosti saradnje i to je dosta uopšteno, zato ćemo ići na varijantu da to bude merljivo, zasnovano na naučnim principima sa jasno definisanim koracima. Ići ćemo na savremena naučna saznanja, dobru praksu i fokusiranje umesto na kontrolu, na prevenciju i sprovođenje pravila, idemo na unapređenje, poboljšanje, ohrabrenje i pružanje alternativnih mogućnosti, zaključio je Angelovski, direktor Centra.

Post Author: Milan

Ostavi komentar