Potpisan je ugovor o izgradnji železničke pruge Beograd-Niš, prve pruge u Srbiji

Izdat je 1690 godine prvi papirni novac u SAD-u (kolonija Masačusets).

Rođen je 1809 godine Feliks Mendelson, nemački kompozitor i dirigent, osnivač Lajpciškog konzervatorijuma. Veoma je zaslužan za upoznavanje i oživljavanje dela J. S. Baha. Kao kompozitor je jedan od istaknutih romantičara. Sa uspehom se ogledao u svim područjima, izuzev u operi. Najznačajnija dela: uvertire („Hebride“ ili „Fingalova pećina“), scenaska muzika („San letnje noći“), četiri simfonije, violinski koncert i dva klavirska koncerta, klavirske kompozicije („Pesme bez reči“, „Ozbiljne varijacije“), solo pesme, oratorijumi, horovi, kamerna muzika i dr.

Potpisan je 1881 godine ugovor o izgradnji železničke pruge Beograd-Niš, prve pruge u Srbiji. Knez Milan Obrenović je u junu 1881. srebrnim budakom obeležio početak radova, a prvi putnički voz ka Nišu krenuo je sa beogradske železničke stanice u septembru 1884.

Posle prvih višestranačkih izbora u Saveznoj Republici Jugoslaviji, u Beogradu je 1993 godine konstituisana Savezna skupština. Potvrđeni su mandati 138 poslanika u Veću građana i 40 u Veću republika.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar