Posao za 90 sugrađana

Gradska uprava u Kragujevcu i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisale su sporazum o sufinansiranju 90 nezaposlenih osoba koje bi trebalo da budu angažovane na četvoromesečnim javnim radovima.

Za poslodavce koji organizuju sezonske radove i koji će angažovati nezaposlene iz kategorije teže zapošljivih osoba grad Kragujevac je izdvojio osam, a NSZ šest i po miliona dinara.

Istovremeno, za radno angažovanje nezaposlenih koji će uređivati javne površine lokalna samouprava će obezbediti još milion, a NSZ više od 800.000 dinara.

Jelena Zornić, iz kragujevačke filijale NSZ, kaže da poslodavci koji angažuju teže zapošljive osobe mogu da konkurišu za 150.000 dinara, a ako zaposle osobe sa invaliditetom, korisnike socijalne pomoći i mlade do 30 godina koji imaju status dece bez roditeljskog staranja mogu da računaju na subvenciju od 180.000 dinara. Zaposleni će primati po 18.000 dinara mesečno, uz troškove prevoza koji iznose dve hiljade.

Javni radovi se mogu organizovati u socijalnim i humanitarnim oblastima, na održavanju javne infrastrukture. Pravo na dodelu novca po ovom osnovu, međutim, poslodavac može da ostvari samo pod uslovom da je izmirio ranije ugovorene obaveze prema NSZ.

Nezaposleni na konkurs mogu da se prijave do 16. jula, a poziv poslodavcima je otrvoren do 30. septembra.

Sličan program je organizovan i prošle godine, ali je bilo izdvojeno manje novca. Na javnim radovima je bilo angažovano 26 nezaposlenih, a poslodavci su na neodređeno vreme zaposlili 21 osobu.

Post Author: Milos Ristic

Ostavi komentar