Pojam i značaj institucije ombudsmana – predavanje na Pravnom fakultetu

Lokalni ombudsman grada Kragujevca Jelena Milivojević, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu studentima je održala predavanje na temu: „Pojam i značaj institucije ombudsmana“. Predavanje je organizovala Klinika za radno – socijalno i upravno pravo kragujevačkog Pravnog fakulteta…

Lokalni obmudsman grada Kragujevca Jelena Milivojević je studentima govorila o istoriji i značaju institucije ombudsmana, i njenom ustrojstvu u evropskim društvima. U Srbiji, Institut Zaštitnika građana je ustanovljen 2005. godine, a dve godine pre toga, svoju kancelariju je dobio grad Kragujevac.

Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca je jedna od najstarijih u Srbiji, osnovana 2004.godine, a uspostavljena je 2003. godine kada je Skupština grada Kragujevca usvojila Odluku o Gradskom građanskom braniocu. To je Kragujevac svrstalo među prve lokalne samouprave u Srbiji koje su imale kancelariju ombudsmana.

Govoreći o praksi postupanja sa građanima i građankama, lokalni ombudsman grada Kragujevca Jelena Milivojević je naglasila da je kancelarija nadležna za pritužbe iz povrede prava pred lokalnom samoupravom i preduzećima i organima koji su u nadležnosti lokalne samouprave, ali da se rado konsultativno uključuje u rešavanje i povrede manjinskih i ljudskih prava, prava deteta i porodičnog prava.

Tim povodom najavljeno je potpisivanje protokola o daljoj saradnji između Kancelarije lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar