Podrška inicijativi da se sačuva sećanje na ugledne građane

Ovih dana pažnju javnosti privlači inicijativa da se ulicama u Kragujevcu dodele imena građana koji su svojim radom obeležili privredni, društveni, naučni ili kulturni život grada, a preminuli su od posledica Covida-19. Reč je o velikom broju Kragujevčana koji su tokom profesionalne karijere značajno afirmisali grad, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu.

To je jedan od načina da se grad oduži sugrađanima koji su svoj život posvetili Kragujevcu, rekao je Miroslav Petrašinović predsednik Skupštine grada koji je izrazio uverenje da će stav odbornika Skupštine grada, Gradskog veća i nadležnih odbora po tom pitanju biti jedinstven i pozitivan.

Postoji više koraka do finalnog akta o dodeli naziva ulica, podsetio je Petrašinović govoreći o proceduri. Inicijativu može da pokrene svako punoletno fizičko lice sa teritorije grada Kragujevca ili privredni subjekat. Inicijativa se dostavlja nadležnom skupštinskom odboru. Ona mora da sadrži odgovarajuće elemente: za koju ulicu se predlaže naziv, ko je ličnost po kojoj ta ulica treba da dobije ime, zatim sve što je bitno iz njene biografije, zašto je ta ličnost zaslužna i druge obavezne elemente koji su propisani našom odlukom o određivanju i promeni naziva ulica, trgova i gradskih četvrti i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada. Nakon toga, odbor ispituje inicijativu, traži mišljenje odgovarajuće mesne zajednice na čijoj se teritoriji nalazi ta ulica, pribavlja podatke od nadležnih gradskih uprava o toj ulici, da li je do sada nosila neki naziv ili ne i tek onda donosi zaključak o prihvatanju inicijative. O inicijativi odlučuje Gradsko veće koje potom upućuje predlog Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Po dobijanju saglasnosti od strane resornog ministarstva, predlog se upućuje u skupštinsku proceduru. Konačnu odluku donose odbornici Skupštine grada.

To je lepa ideja i čin odavanja počasti, ocenio je Petrašinović i izrazio nadu da će te inicijative uskoro stići u Skupštinu grada, kao što je, recimo i predlog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Grudnog odeljenja da novoizgrađena ulica u tom delu grada ponese ime pulmologa dr Bore Evtova.

Post Author: Milan

Ostavi komentar