Počinju aktivne popisne radnje na teritoriji grada Kragujevca u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2022. godini

Dana 1. oktobra 2022. godine, počinju aktivne popisne radnje na teritoriji grada Kragujevca, u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2022. godini, koje će, kao i na celoj teritoriji Republike Srbije trajati do 31. oktobra 2022. godine.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova na teritoriji grada Kragujevca obaviće 48 instruktora i 338 popisivača. Podaci se prikupljaju neposredno od građana, metodom intervjua.

Lice koje se obuhvata Popisom dužno je da u njemu učestvuje, odnosno da odgovori na popisna pitanja i da na postavljena pitanja da tačan i potpun odgovor. Podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje član domaćinstva kome su podaci najviše poznati, a o deci mlađoj od petnaest godina podatke daje roditelj, usvojitelj ili staratelj.

Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, propisana je novčana kazna u visini od 20.000 do 50.000 dinara, koja se može izreći za prekršaj fizičkom licu koje je obuhvaćeno Popisom ili licu koje je dužno da da podatke o odsutnim članovima domaćinstva, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj za dete mlađe od petnaest godina, ako odbije da odgovori na pitanja u popisnim upitnicima ili da netačne i nepotpune odgovore.

Lice koje se popisuje, odnosno koje daje odgovore, u skladu sa Zakonom, nije dužno da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, maternjem jeziku.

Neposredno po završetku popisivanja, vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih Popisom, ponovnim popisivanjem u izabranim popisnim krugovima.

Popisivanje i kontrola kvaliteta podataka prikupljenih Popisom sprovode se prema stanju na dan 30. septembra 2022. godine u 24.00 sata.

Konačni rezultati Popisa za teritoriju Republike Srbije, zajedno sa drugim propisanim podacima i izveštajima objavljivaće se sukcesivno do 30. juna 2024. godine.

Lica obuhvaćena popisom mogu, ukoliko će biti odsutna u određenom vremenskom periodu u vreme trajanja popisa, pozivom Info centra Republičkog zavoda za statistiku na broj 0800444005 da zatraže da popisivač dođe na njihovu adresu određenog dana ili da zatraže instrukcije o načinu postupanja u navedenoj situaciji.

Post Author: Milan

Ostavi komentar