Početak javnih radova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje

JKP Šumadija Kragujevac i ove godine sprovodi javne radove na kojima su angažovana nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Radovi obuhvataju uklanjanje i sanaciju divljih deponija, čišćenje i održavanje javnih površina na teritoriji grada Kragujevca, uklanjanje korova i samonikle trave pored ivičnjaka, kao i uklanjanje plakata sa stubova javne rasvete i mesta na kojima nije predviđeno lepljenje.

Takođe, ovim radovima obuhvaćeno je i orezivanje i čišćenje zelenih površina, čišćenje groblja, uređenje bankina, kao i grabuljanje zelenih površina i sakupljanje orezanih grana.

Na javnim radovima u trajanju od 4 meseca biće angažovano 19 lica s invaliditetom i sprovodiće se na 20 lokacija u gradu.

Cilj javnog rada je uklanjanje divljih deponija, čišćenje javnih površina u gradskom i prigradskom području na teritoriji grada Kragujevca, kao i unapređenje zaštite životne sredine i smanjenje količine otpada.

Post Author: Milan

Ostavi komentar