Počela operacija „Konjički skok“ poznata kao Desant na Drvar

U Srbiji je 1840 godine uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zdanju na Kalemegdanu. Pošta je otpremana u unutrašnjost sredom i subotom.

Oskar Vajld, engleski književnik, osuđen je 1895 godine na dve godine zatvora zbog protivprirodnog bluda.

U Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je 1929 godine premijera „Gospođe ministarke“ Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu rolu tumačila je Žanka Stokić, kojoj je Nušić unapred namenio ulogu.

Pod šifrom „Konjički skok“ Nemci su 1944 godine u Drugom svetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, u nameri da unište Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Grad je snažno bombardovan, posle čega su se spustili nemački padobranci i jedrilice, a ka Drvaru su nadirale jake snage iz Knina, Bihaća, Banja Luke, Jajca i Livna. Jedinice oko Vrhovnog štaba, uključujući Šestu ličku brigadu koja je u Drvar stigla ubrzanim maršem, pružile su snažan otpor, nanele padobrancima znatne gubitke i omogućile izvlačenje Vrhovnog štaba, a Prvi proleterski i Peti korpus su bočnim udarima poremetili nemačku operaciju.

Pojavio se 1978 godine film „Ratovi zvezda“.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar