Počela javna rasprava o budžetu Grada za narednu godinu

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu počela je danas i trajaće do 26. oktobra do 12 časova. Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu sa Obrazloženjem i Građanski vodič kroz Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu istaknut je na zvaničnom sajtu grada Kragujevca www.kragujevac.rs/e-usluge/javne-rasprave i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca.
Pozivaju se sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedinci da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu, kao i da svoje primedbe i predloge dostave na jedan od sledećih načina:

Predloge i sugestije moguće je dostaviti na e-mail javnaraspravabudzet@kg.org.rs
Predloge i sugestije u pisanom obliku moguće je dostaviti i ubacivanjem u kutiju za predloge, do 26. oktobra 2022. godine do 12.00 časova, koja se nalazi u holu prizemlja Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode broj 3, 34000 Kragujevac.
U pisanoj formi svi predlozi i sugestije koje stignu do 26. oktobra do 12.00 časova na adresu Gradske uprave za finansije i javne nabavke, Trg slobode broj 3, 34000 Kragujevac, smatraće se blagovremenim.
U četvrtak 20. oktobra 2022. godine, u periodu od 9 do 10 časova, u sali 105 Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode broj 3, prezentaciju Nacrta Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu održaće član Gradskog veća za finansije prof. dr Nenad Stanišić, a nakon toga u periodu od 10 do 12 časova sva zainteresovana lica mogu lično da izvrše uvid u Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu, gde će im ovlašćena lica pružati dodatna objašnjenja.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće objavljen na veb prezentaciji Grada, pre upućivanja Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2023. godinu, Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar