Planom generalne regulacije „Naselje Male Pčelice“ predviđen kartodrom

Na 14. redovnom zasedanju odbornika Skupštine grada Kragujevca, prvom u ovoj godini, usvojen je Plan generalne regulacije „Naselja Male Pčelice – 2. deo“ koji je kako je rekao Ivan Radulović, glavni gradski urbanista jedan od 28 planova generalne regulacije u okviru Generalnog urbanističkog plana grada Kragujevca.

Osnovni cilj izrade ovog plana, koji obuhvata područje oko 215 hektara i nalazi se na samom rubu GUP-a grada Kragujevca su održivi i urbani razvoj ovog dela grada u novim uslovima nastalih usled izmeštanja Severne obilaznice. Veliko ograničenje za razvoj rubnog dela naselja Male Pčelice, predstavlja kompleks posebne namene „Divostin“, zatim klizište i uslovno stabilni tereni, dok 55 odsto planskog obuhvata predstavlja vangrađevinsko područje (šume i poljoprivredno zemljište). Na ovom području moguće je, kazao je Radulović, unaprediti saobraćajnu dostupnost i komunalnu opremljenost perifernih delova naselja Male Pčelice, radi povezivanja sa naseljima Šumarice i Divostin, a na površini od 3,5 hektara planiran je prostor za potrebe razvoja specifičnih sportskih aktivnosti odnosno kartodrom, za koji je pribavljena saglasnost Ministarstva odbrane. Kompleks kartodroma sadržao bi plato za karting i internu saobraćajnicu, parking za posetioce i manje objekte za njegove potrebe, dok je do samog kompleksa po trasama nekategorisanih puteva planirano formiranje javnih saobraćajnica kao produžetak postojećih ulica iz naselja Šumarice i Malih Pčelica.

Zbog neophodnosti da se važeća Odluka o manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture od značaja za grad Kragujevac uskladi sa Zakonom o kulturi Republike Srbije i izmenama i dopunama Zakona, odbornici su na današnjoj sednici usvojili i izmene i dopune gradske Odluke, čime je stvoren normativni prostor za primenu Zakona a posebno u delu koji se odnosi na obaveze jedinice lokalne samouprave. To znači, objasnio je Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu, da izmenom ove odluke olakšamo procedure u vezi sa donošenjem odluka i ustanovama kulture čiji je osnivač grad Kragujevac omogućiti da nesmetano realizuju, planiraju i obavljaju evaluaciju postignutog kada je reč o manifestacijama, projektima i programima od značaja za grad Kragujevac. Trenutno važećom odlukom pokazalo se da same procedure usporavaju i otežavaju te procese. Finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi čiji su nosioci pravni subjekti udruženja građana, vršiće se javnim konkursom koje raspisuje Gradsko veće, a grad Kragujevac, podsetio je Bjeletić konkurs raspisuje od 2015. godine čime je dobijen neophodan kontinuitet koji je izostajao u prethodnom periodu. Izmenom ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer su planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2022. u iznosu od 40 miliona dinara, što nas, kazao je Bjeletić, svrstava u red gradova koji izdvajaju izdašna sredstva za javni konkurs u oblasti kulture.

Odbornici su na 14. redovnoj sednici usvojili i Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja i promeni naziva ulica trgova, gradskih četvrti, zaselaka ili delova naseljenih mesta na teritoriji grada Kragujevca, kojim je minimalni cenzus potrebnog broja potpisa građana za predlog promene naziva ulica, sa dosadašnjih 50, smanjen na 10 procenata.

Post Author: Milan

Ostavi komentar