Plaćanje priključka na kanalizacionu mrežu na 30 mesečnih rata u Kragujevcu

Gradsko veće na sednici održanoj 3. decembra donelo je preporuku kojom se nadzornom odboru Javno komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Kragujevac, kao pružaocu komunalnih usluga, preporučuje da donese Odluku kojom će se omogućiti korisnicima plaćanje priključka na kanalizacionu mrežu na 30 mesečnih rata potpisivanjem Ugovora o načinu, dinamici i uslovima plaćanja.

Preporuka je doneta za potrebe realizacije nacionalnog projekta Čista Srbija u okviru kojeg će u Kragujevcu biti izgrađeno 360 kilometara kanalizacione mreže, čime će kompletan grad i prigrad biti pokriven najmodernijom komunalnom infrastukturom.

Tamo gde je mreža zastarela predviđena je rekonstrukcija, ali je prioritet projekta izgradnja mreže tamo gde je nema. Plaćanjem priključka na 30 mesečnih rata grad Kragujevac želi da omogući sugrađanima da se na relaksiran finansijski način priključe na novu kanalizacionu mrežu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar