Otpočela realizacija druge faze ROMAKTED programa

Članovi Institucionalne radne grupe i novoformirane Gradske radne grupe održali su sastanak na kome su predstavljeni program, metodologija i zadaci, čime je otpočela realizacija druge faze ROMAKTED programa u Kragujevcu. Reč je o nastavku zajedničke inicijative Evropske komisije koji finansira Savet Evrope a podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Grad Kragujevac je primer dobre prakse kada je reč o unapređenju položaja romske nacionalne manjine. Oblasti u kojima smo napravili značajne korake su zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje, u oblasti adekvatnog stanovanja imamo aktivne programe a najveći doprinos tokom prethodne godine postignut je u oblasti zapošljavanja Roma i Romkinja, istakla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. To je bio jedan od ciljeva prethodnog LAP-a za unapređenje položaja Roma i Romkinja i uspeli smo da 17 poslodavaca angažuje njih 30 i to nije dovoljno, istakla je dr Damnjanović.

Pred nama su i dalje zahtevni zadaci kojima ćemo se u okviru trogodišnjeg programa u vrednosti od 50 hiljada evra baviti i rešavati ali i značajno unaprediti kako socijalnu inkluziju tako i druge oblasti života s posebnim fokusom na zaštitu od diskriminacije, jednakosti, učešća Roma i Romkinja ali i promociji interkulturalnog dijaloga. Između ostalog pred radnom grupom je izrada novog LAP-a za unapređenje položaja Roma i Romkinja u skladu sa revidiranom nacionalnom Strategijom za njihovo socijalno uključivanje u koji, među prioritete, treba uvrstiti tri nova cilja – ljudska prava, jednakost, učešće romske zajednice.

Sa članovima Institucionalne radne grupe koju čine predstavnici gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanja, sporta, kulture, privrede, Centra za socijalni rad, Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog okruga, Nacionalne službe za zapošljavanje, GO Crvenog krsta, Školske uprave, Policijske uprave, Doma zdravlja, koordinator za romska pitanja, razgovarala je Svetlana Stefanović, predstavnica Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE) za odgovorno društvo.

Naredne tri godine, do kraja 2024., u okviru druge faze ROMAKTED programa realizovaće se niz aktivnosti za osnaživanja romske zajednice da svoje probleme i prioritete predstave predstavnicima lokalnih samouprava odnosno Institucionalnoj radnoj grupi. A s druge strane, pružanja podrške lokalnim samoupravama da na najbolji način odgovore na potrebe koje je romska zajednica izdvojila i njihovom rešavanju, istakla je Svetlana Stefanović, predstavnica BFPE.

Grad Kragujevac je što je jedan od 75 gradova i opština u regionu Zapadnog Balkana i Turske, odnosno 14 gradova i opština u Srbiji u kojem će se druga faza ROMAKTED sprovoditi u narednih 48 meseci.

Post Author: Milan

Ostavi komentar