Otkriven tranzistor

Đovani Kazini (Giovanni Cassini) otkrio je 1672 godine jedan od deset Saturnovih satelita koji je nazvan Rea.

Rođen je 1790 godine Žan Fransoa Šampolion, francuski orijentalist. Rodom je iz Fižaka. Prvi je dešifrovao hijeroglife (1822), sa jedne ploče sa grčkim i demotskim tekstom pronađene 1799. godine u egipatskom mestu Rešid (Rosette). Utvrdio je da hijeroglifi nisu samo simboličko nego i fonetsko pismo. Osnivač je egiptologije i prvi njen predstavnik na College de France

Rođen je 1777 godine Aleksandar I, ruski car (1801-1825). Stupio je na presto posle dvorske zavere u kojoj je i sam učestvovao i ubistva svoga oca Pavla I. U početku se prikazivao kao liberal, ali kasnije je postao jedan od najreakcionarnijih upravljača. Inicijator je borbe protiv revolucionarnih pokreta u Evropi i osnivač Svete Alijanse. Ratovao je u savezu sa Austrijom, Pruskom i Engleskom protiv Napoleona, a zatim protiv Turske, Švedske i dr. Proširio je Rusku carevinu osvajanjem Gruzije, Finske, Besarabije i velikog dela Poljske. Umro je 1825. godine.

Bardin (Bardeen), Braten (Brattain) i Šokli (Shockley) otkrili su 1947 godine tranzistor.

Post Author: Milan

Ostavi komentar