Osveštane prostorije prihvatilišta „Sveti Joakim i Ana“

Prostorije Prihvatilišta za odrasle i starije osobe „Sveti Joakim i Ana“ u naselju Šest topola koje je počelo sa radom pre 14 meseci, danas su osveštane. U prisusustvu predsednika Skupštine grada, Miroslava Petrašinovića i Dragana Makojevića, direktora Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“, prostorije ovog doma osveštao je episkop šumadijski gospodin Jovan.

„Čovekoljublje“ je ovaj dom otvorilo pre dve godine, ali je prolazio period licenciranja i praktično je sa radom počeo pre 14 meseci. Počeli smo sa radom u vreme korone, i od tada je 47 korisnika koristilo usluge ovog prihvatilišta. Kapacitet ove kuće je do 10 korisnika. Sa gradom Kragujevcom koji je naš partner na ovom projektu pokušavamo da napravimo što gušću mrežu saradnje i podrške, kako bi što manje ljudi koji su zaista u stanju velike potrebe i nevolje, ostalo bez pomoći. Tako je ova kuća, u međuvremenu, postala mreža koja hvata jedan deo najugroženijih građana, da im pomogne, da na dostojan način sačekaju, do završetka procedure nekog trajnijeg smeštaja ili trajnog rešavanja njihovog problema – kazao je Makojević.

Predviđeno je da privremeni smeštaj traje do šest meseci, a u izuzetnim situacijama može trajati i duže.

Grad Kragujevac je lider u nabavljanju usluga iz sistema socijalne zaštite od strane privatnih pružalaca usluga. Upravo je i ova usluga, usluga prihvatilišta za odrasle i starije osobe, koju pruža „Čovekoljublje“, nabavljena na taj način, putem javne nabavke, od strane privatnog pružaoca usluge.Mi zakupljujemo kapacitet od 7 mesta, i za tu uslugu izdvajamo oko 7 miliona dinara za prihvat osoba koje su bez smeštaja ili su ostavljeni, ili nekog drugog razloga nemaju krov nad glavom, do šest meseci. Nakon toga sistem socijalne zaštite u gradu Kragujevcu brine o tim ljudima i institucionalno ih zbrinjava u slučaju da porodica ili srodnici odbiju da prihvate da se staraju o njima – kazao je Nikola Ribarić, načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti.

Post Author: Milan

Ostavi komentar