Održana radionica o novim izmenama Zakona o zabrani diskriminacije

Procena uticaja propisa i javnih politika na osetljive društvene grupe“ bila je tema radionice koja je održana danas u Kragujevcu, u organizaciji Udruženja A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava i kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U radu ove radionice čiji je cilj da upozna relevantne aktere iz javnog i civilnog sektora sa obavezom procene uticaja na osetljive društvene grupe, učestvovale su i Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Jelena Milivojević, lokalni ombudsman.

Prema rečima organizatora, Kragujevac nije slučajno odabran kao domaćin ove radionice jer predstavlja primer dobre prakse kada je reč o broju pritužbi koje se odnose na postupanje organa javne vlasti.

Doktorka Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu je ovu radionicu ocenila kao veoma značajnu koja se održava u dobrom trenutku jer je upravo u toku izrada dva lokalna akciona plana, jedan za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja i drugi za rodnu ravnopravnost.

U oba akciona plana će oblasti prevencije diskriminacije biti posvećena velika pažnja, a nedavno je pokrenuta inicijativa za usvajanje Antidiskriminacionog kodeksa.To je veoma važan dokument koji se usvaja kao završnica jednog velikog projekta koji se sprovodi u 11 jedinica lokalne samouprave a odnosi se na socijalnu uključenost Roma i Romkinja i drigih vunerabilnih grupa. Taj kodeks je važan ne samo zbog toga što nas zakon i strateška dokumenta na nacionalnom nivou obavezuju, već smo kao jedinica lokalne samouprave u obavezi da donosimo pravne propise i postupamo u radu nediskrimitarno – kazala je Gordana Damnjanović.

Danilo Ćurčić iz Inicijative A11 istakao je da se sa predstavnicima lokalne samouprave i donosiocima odluka razgovaralo o novim izmenama Zakona o zabrani diskriminacije, posebno o obavezi koju imaju prilikom donošenja propisa i javnih politika na lokalnom nivou, a to je procena uticaja tih propisa na socio-ekonomski najugroženije građane.

Sama procena uticaja je važna zato što omogućava da organ javne vlasti kada donosi odluku ima u vidu one građane koji su najugroženiji i na koji način će odluke koje se donose na lokalnom nivou uticati na njihovo ostvarivanje prava – kazao je Ćurčić.

Radionica se održava u okviru projekta „Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava kroz primenu antidiskriminacionog zakonodavstva“ koji je podržan od Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju nemačkog Maršalovog fonda.

Post Author: Milan

Ostavi komentar