Održana prva sednica Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca

Na dnevnom redu prve sednice Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca u proširenom sastavu, održanoj danas, članovi su razmatrali prioritetne aktivnosti za 2022. godinu. Govorilo se još i o praćenju realizacije programa u saradnji sa Komesarijatom za interno raseljena i izbegla lica (KIRS) kao i o aktivnostima na pripremi izrade novog strateškog dokumenta LAP – a za migratorna kretanja.

U 2021. godini je završen projekat namenjen stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica, u okviru kojeg su obezbeđena su tri seoska domaćinstva za interno raseljena lica u vrednosti od 3,8 miliona dinara i nabavljen građevinski materijal, rekla je dr Gorgana Damnjanović, članica Gradskog veća i predsedavajuća Savetom. U okviru programa poboljšanja uslova života izbeglica uručena su tri granta po 600 hiljada dinara a ukupne vrednosti 1,8 miliona. Za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica za nabavku građevinskog materijala izdvojen je budžet u iznosu od 3 miliona dinara, podsetila je ona. Prema njenim rečima u prethodnom periodu započeta je realizacia projekata koje grad Kragujevac sprovodi zajedno sa Komesarijatom za interno raseljena i izbegla lica (KIRS). Neki od projekata su u toku a ukupan budžet za ovu godinu je 6 miliona dinara.

Ugovor u oblasti upravljanja migracija odnosi se na jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, za rešavanje problema migranata i iznosi 242 hiljade dinara. Sredstva će biti utrošena za nabavku neophodne opreme za funkcionisanje Povereništva za interno raseljena lica i u fazi je postupka javne nabavke, objasnila je dr Damnjanović.

Tokom prethodnog perioda realizovano je 137 jednokratnih novčanih pomoći, obezbeđen ogrev za 25 porodica, uručeno 200 paketa hrane.

Na prvoj sednici članovi Saveta su razgovarali sa predstavnicima udruženja Zavičaj i Nikola Tesla, registrovanim organizacijama koja zastupaju interese interno raseljenih i izbeglih lica na teritoriji grada Kragujevca o budućoj saradnji.

Post Author: Milan

Ostavi komentar