Održana javna rasprava o Planu kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac

Obaveza jedinica lokalnih samouprava u kojima je vazduh treće kategorije je da donesu Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha a na osnovu Zakona o zaštiti vazduha. Imajući u vidu da je vazduh pre tri godine bio treće kategorije, grad Kragujevac je putem tendera izabrao konsultantsku agenciju „Dvoper“ da izradi strateška dokumenta koja su danas u okviru Javne rasprave predstavljena javnosti.

Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha koji su bili na javnom uvidu sadrže ocenu stanja i identifikuju sve zagađujuće materije, glavne izvore zagađivanja vazduha kao i mere koje je neophodno preduzeti da bi se kvalitet vazduha poboljšao, kazao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine. Grad ulaže posebne napore da se zagađenost vazduha smanji i to pošumljavanjem javnih površina, donošenjem niza gradskih odluka među kojima je novi program na osnovu koga Institut za javno zdravlje PM čestice meri 365 dana u godini a ne 252 kao do sada, a krajem godine u Energetici je planirana zamena kotlova na ugalj kotlovima na gas. Svi mi živimo u ovom gradu i moramo da stvorimo još bolje uslove za kvalitetniji život, poručio je Nikezić.

Imajući u vidu da je vazduh u Kragujevcu od 2016. do 2018. bio u trećoj kategoriji lokalna samouprava bila je u obavezi da izradi Plan kvaliteta vazduha koji predstavlja osnovni strateški dokument u oblasti zaštite vazduha, rekao je Nebojša Pokimica direktor konsultantske agencije „Dvoper“ iz Beograda. Na sreću 2019. i 2020. godine vazduh je u Kragujevcu bio u kategoriji jedan, što je ozbiljan napredak i nadam se, dodao je da će kroz mere predviđene Planom ostati na tom nivou. Mere se pre svega odnose na zamenu kotlarnica sa čvrstog goriva na gas, ali i dogradnju dela na postojećem automatskom meraču za merenje PM čestica – suspendovanih čestica kako bi se kvalitet vazduha pratio onlajn i u realnom vremenu, objasnio je Pokimica.

Za izradu Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac iz gradskog budžeta izdvoje je milion i 200 hiljada dinara, a nakon Javne rasprave biće upućen Ministarstvu životne sredine RS na saglasnost.

 

 

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar