Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca

U Кragujevcu je juče održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica koju je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Posle Vranja i Leskovca, Кragujevac je treći grad u kome se organizuje Javna rasprava o Nacrt novog zakona, koji kako je rekao Saša Dujović, samostalni savetnik u ministarstvu predstavlja sublimaciju svih postojećih propisa, saveznih, republičkih i pokrajinskih vezanih za ostvarivanje prava korisnika boračko invalidske zaštite. Zakonom neće biti ukinuto nijedno pravo koje su do sada ostvarivali, a radna grupa odobrila je i nadogradnju tih prava. Javne rasprave su prilika da sa građanima utvrdimo šta može bolje da se uradi kada je reč o pravima boraca, invalida i porodicama palih boraca, dodao je Dujović i pozvao borce da se značajnije uključe sa svojim predlozima, kako bi ministarstvu i Vladi Srbiji omogućili da izrade kreativan i moderan, a pre svega za sve borce koristan zakon.
Ideja je da se posle promene više država i još uvek aktuelnih propisa iz vremena SFRJ i SRJ, kaže Dujović dobije jedinstven krovni zakon kojim će biti obuhvaćeni svi zakonski i podzakonski propisi, pravilnici, zaključci, uredbe, protokoli. Zakonom se regulišu prava boraca NOR-a, ratova ’90-ih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica palih boraca, porodica umrlih vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova porodica civilnih žrtava rata i članova porodica umrlih civilnih invalida rata.
Predstavnike ministarstva i učesnike javne rasprave u ime grada Кragujevca pozdravila je dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu koja je podsetila da lokalna samouprava kroz usluge iz oblasti zdravstne i socijalne zaštite nisu izuzete kategorije boraca. Jedan smo od gradova koji je svim ratnim vojnim invalidima omogućio pravo na besplatan gradski prevoz, a civilni invalidi rata ovo pravo ostvaruju sa učešćem od 50%. Iako je Nacrtom zakona o kome danas raspravljamo obuhvaćena sva zakonska regulativa, javne rasprave su prilika da se ukaže na neki segment koji možda nije do kraja definisan a kako bi svima bilo jasno šta treba uraditi i odgovoriti na pravi način svima koji su dali život za naše dostojanstvo i slobodu, kazala je dr Gordana Damnjanović.
Inače, javne rasprave do 3. juna biće održane u još 10 gradova u Srbiji.

Post Author: Milan

Ostavi komentar