Obnova eKG kartica za povlašćene kategorije od ponedeljka

Korisnici eKG kartica, dobijenih po osnovu Odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca, iste mogu produžiti za 2022. godinu, počev od 20. decembra, u prostorijama JКP Šumadija Kragujevac, u ulici Kralja Petra I br.22.
Povlašćene su sledeće kategorije korisnika:
• ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi,
• gluva i nagluva lica,
• slepa i slabovida lica,
• lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije,
• lica obolela od mišićne distrofije,
• lica obolela od multiple skleroze,
• dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici,
• lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja,
• dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 75 i više puta,
• civilni invalidi rata i
• korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca
Prilikom produženja potrebno je poneti ličnu kartu i eКG karticu.
Licima preko 65 godina starosti eКG biće automatski produžena za narednu godinu, bez potrebe dolaska u prostorije JКP Šumadija Кragujevac.

Post Author: Milan

Ostavi komentar