Nova usluga u oblasti socijalne zaštite – lični pratilac deteta

Grad Kragujevac u oblasti socijalne zaštite uvodi novu uslugu – lični pratilac deteta, koja je namenjena deci sa posebnim potrebama tokom pohađanja obaveznog obrazovnog sistema. Taj posao, nakon završenog postupka javne nabavke, poveren je Agenciji Niveus tim iz Gornjeg Milanovca. Za ove namene u budžetu grada Kragujevca planirano je 3,5 miliona dinara, a maksimalan obuhvat korisnika je do 27 lica.

Uvođenjem inkluzije u sistem obrazovanja od pripremnog predškolskog programa pa do završetka srednje škole, pojavila se potreba za jednom novom uslugom u oblasti socijalne zaštite, a to je usluga ličnog pratioca.

Ova usluga ne predstavlja pedagošku podršku, već podršku deci sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima u obrazovnom sistemu u smislu kretanja, komunikacije i lakše socijalizacije, istakla je Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Podrška će se realizovati u dogovoru sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad, na osnovu zahteva roditelja i uz mišljenje interresorne komisije. Na taj način roditelji će moći da kreiraju uslugu ličnog pratioca u smislu potrebnog broja sati – maksimalno do 40 sati nedeljno, vrstu i opis posla. Nekome je potrebna podrška prilikom korišćenja gradskog prevoza od škole do kuće, nekome daleko više, a nekome za vannastavne aktivnosti, pojasnila je Gordana Damnjanović. U saradnji i po mišljenju interresorne komisije i stručnjaka Centra za socijalni rad praviće se opis takozvanog individualnog plana podrške za svako dete.

Post Author: Milan

Ostavi komentar