Nagradni konkurs za učenike „Možeš da kupiš zvanje, ali ne i znanje“

Lokalni antikorupcijski forum grada Kragujevca, uz podršku Grada Kragujevca, Projekta za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i organizacije Transparentnost Srbija, organizuje likovni i literarni konkurs na temu korupcije i nepotizma za učenike srednjih i starijih razreda kragujevačkih osnovnih škola. Na konkursu koji traje od 22. marta do 10. aprila, učenici će imati priliku podele svoja razmišljanja na ove teme i da kažu zbog čega su korupcija i nepotizam u obrazovanju štetni po celo društvo, zašto je bitno poštovati pravila i “igrati” pošteno i koliko je škola važna u svemu tome.

“Kroz ovaj konkurs želeli smo da učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da promišljaju o korupciji i nepotizmu i da osveste da je takvo ponašanje neprihvatljivo u savremenom demokratskom društvu. Lokalni antikorupcijski forum, kao nezavisno radno telo, pored praćenja primene Lokalnog antikorupcijskog plana, ima nadležnost da promoviše inicijative za suzbijanje korupcije u lokalnoj zajednici”, rekla je Zorica Sorak, predsednica Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Kragujevca.

Svi učenici koji žele da učestvuju na konkursu mogu da dostave svoje kovertirane radove poštom, na adresu: Antikorupcijski forum grada Kragujevca, Trg slobode 3, 34 000 Kragujevac, sa naznakom „Za konkurs, kancelarija 114“, odnosno na email: lafkg@kg.org.rs. Uz rad, obavezno je navesti ime i prezime, razred i školu, adresu i mesto stanovanja, godište, telefon i email adresu.

“Razvijanje kulture otpornosti na korupciju je dug proces, ali je jedini pravi način za stvaranje okruženja u kome ljudi imaju znanja, veštine i društvenu moć za odupiranje problemu koji tišti naše društvo. Rad sa mladima je od neprocenjivog značaja. Na taj način jačamo integritet i znanja o korupciji budućih lidera i donosioca odluka. Na tom putu, u osmišljavanju efikasnih mehanizama koji mogu da preduprede problem, opredelili smo se za likovni i literarni konkurs na temu nepotizma. Želimo da informišemo mlade o tom problemu, da skrenemo pažnju na sve opasnosti koje taj problem nosi, ali i da ukažemo na efikasne mehanizme koji im stoje na raspolaganju”, rekao je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje.

Za prva tri mesta u obe kategorije (likovni i literarni rad) i u obe starosne grupe (osnovne i srednje škole) obezbeđene su vredne nagrade. Proglašenje pobednika i uručenje nagrada autorima najboljih radova planirano je za 6. maj, na svečanosti povodom Dana grada Kragujevca, ukoliko epidemiološki uslovi dozvole.

Lokalni antikorupcijski forum (LAF) je nezavisno telo Skupštine grada čiji su članovi izabrani na otvorenom, javnom konkursu 2019. godine i čija je glavna nadležnost da prate primenu Lokalnog plana za borbu protiv korupcije, usvojenog u Skupštini Kragujevca 2017. godine. Osim praćenja primene tog dokumenta, kragujevački LAF se bavi i drugim aktivnostima koje imaju za cilj prevenciju korupcije i podizanja svesti javnosti o važnosti sprečavanja i suzbijanja korupcije. Konkursom za učenike osnovnih i srednjih škola, LAF kao jedan od svojih važnih ciljeva postavlja i rad sa mladima kao važnom grupom koja može da donese promene i doprinese jačanju svesti javnosti o neprihvatljivosti korupcije i nepristajanju na nju. USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, sa organizacijom Transparentnost Srbija, pruža tehničku podršku LAF-u iz Kragujevca, kao i nezavisnim telima u drugim gradovima i opštinama, da ojačaju svoj rad i postanu prepoznatljiv i važan akter u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Post Author: Milan

Ostavi komentar