Mere i aktivnosti za čistiji grad

U cilju poboljšanja kvaliteta komunalnih usluga  koje utiču na kvalitet života građana i čistiji grad, JKP Šumadija zaključila je ugovore u vrednosti od 16 miliona dinara za nabavku novih kontejnera.

Novim kontejnerima biće zamenjeni dotrajali, dok će jedan broj biti postavljen na novim lokacijama, a na osnovu do sada dostavljenih potreba saveta mesnih zajednica čiju je opravdanost potvrdila nadležna služba. Tako će se u narednom periodu na seoskom području povećati broj kontejnera.

Kako bi nivo higijene u blokovskim naseljima poput MZ Aerodrom podigli na viši nivo, u planu za sledeću godinu je i izgradnja 20 polupodzemnih kontejnera u vrednosti od 14 miliona. Jedan ovakav kontejner može da zameni pet regularnih, a u planu je nabavka dela mehanizacije koja služi za podizanje kontejnera.

Zamena dotrajalih, postavljanje novih i izgradnja polupodzemnih kontejnera jednim delom će doprineti da higijenu na teritoriji Kragujevca podignemo na viši nivo, ali još jedan značajniji segment je pojačan nadzor nad poštovanjem gradske Odluke o održavanju čistoće, kazala je Maja Angelovska, članica Gradskog veća za komunalne delatnosti.

Imajući u vidu da je po ovoj odluci strogo zabranjeno bacanje otpada i ambalaže nastalih obavljanjem delatnosti u posude koje koriste građani, vlasnici ugostiteljskih i trgovinskih objekata imaju obavezu da odrede lokacije za postavljanje određenog broja tipiziranih posuda kao i da zaključe ugovor sa JKP Šumadijom za odvoz otpada i ambalaže kao i za utvrđivanje odgovarajućeg broja posuda.

S obzirom na to da se najveći broj prijava građana odnosi na prebrzo punjenje kontejnera, a da veliki broj trgovinskih i ugostiteljskih objekata, kao i investitora stambenih zgrada ne poštuju odredbe Odluke o održavanju čistoće, pomenutim pravnim subjektima biće upućeno obaveštenje i određen rok do kog mogu da se obrate JKP Šumadiji radi zaključenja ugovora.

Grad Kragujevac poziva privredne subjekte da, ukoliko nisu to učinili do sada, zaključe ugovor o održavanju čistoće sa JKP Šumadija, ali i one koji već imaju zaključene ugovore, da se jave ovom javno komunalnom preduzeću radi zaključivanja aneksa ugovora kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u cilju uređenja ove oblasti.

Apelujemo na privredne subjekte da se jave JKP Šumadija u određenom roku, kako grad Kragujevac, preko nadležnih organa ne bi bio u situaciji da preduzme mere inspekcijskog nadzora i kontrole komunalne milicije. Smatramo da ovo nije dodatni namet nego obaveza čijim poštovanjem doprinosimo lepšem i čistijem gradu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar