Međunarodni urbanistički konkurs za rekonstrukciju VTZ otvoren do 4. jula

Na portalu javnih nabavki ( jnportal.ujn.gov.rs ) danas je objavljen novi međunarodni konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno – istorijske celine Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu.

Osnovni cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko -arhitektonsko rešenje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta zaštićene prostorno kulturno – istorijske celine. Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora, u skladu sa kulturno – istorijskim kontekstom, značajem prostora, uz anticipaciju njegovog budućeg razvoja.

Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta područja u kontekstu neposrednog i šireg okruženja.
Funkcionalna zaokruženost i integrisanost predmetnog prostora u gradsku matricu.
Jasan i sveobuhvatan prostorni koncept urbane obnove, prepoznatljiv u osnovnoj ideji.
Distribucija namena i sadržaja u prostoru, kvalitet i raznovrsnost ponuđenih sadržaja, funkcionalnost predloženog rešenja.
Obim i struktura predloženih sadržaja, sveobuhvatnost prostorno – programskog rešenja i višeslojnost ponuđenih predloga;
Skladnost urbanog konteksta u celini i ostvarene vrednosti identiteta svake ambijentalne (pod)celine; Slikovitost, likovnost i višeslojna perceptivnost predmetnog prostora.
Kvalitet predloženog načina prilagođavanja objekata industrijskog nasleđa potrebama grada i regiona, uz poštovanje principa očuvanja autentičnosti i integriteta građevina i prostora – primenom savremenih modela zaštite i revitalizacije industrijskog nasleđa.

Rok za podnošenje planova, projekata, dizajna ili prijave je 4. jul tekuće godine do 13 sati.

Post Author: Milan

Ostavi komentar