Međunarodni dan ukidanja ropstva

U svetu i Srbiji danas se obeležava Međunarodni dan ukidanja ropstva. Tog datuma 1949 usvojena je konvencija UN za suzbijanje trgovine ljudima.

Najmanje 20,9 miliona ljudi potčinjeno je modernim oblicima ropstva, a velika većina njih su žene i devojčice. Osim toga, 168 miliona dece radi, a više od polovine njih ima privremene poslova. Oni tako ugrožavaju svoje zdravlje, uglavnom radeći u rudnicima i kamenolomima .

Moderno ropstvo uključuje pre svega tradicionalno ropstvo, prinudni rad, eksploataciju, služenje u domaćinstvima, prinudno udavanje dece, seksualno ropstvo i prodaju udovica.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar