Kragujevac u projektu RELOF2

U Kragujevcu je danas upriličeno svečano potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove i projektom Reforma lokalnih finansija II u Srbiji. U ime grada Kragujevca Memorandum je potpisala Sanja Tucaković članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu, kao i predstavnici opština Aranđelovac, Topola, Batočina i Lapovo.

Prema rečima Ane Jolović direktorke projekta, RELOF2  će u ovom periodu pružati podršku na više nivoa, gradovima i opštinama sa jedne strane i lokalnim javnim preduzećima sa druge strane. Radiće se obuka u smislu podizanja znanja i kapaciteta ljudi koji tu rade, kao i mentoring da bi ta znanja mogla da se primene. Mi radimo na svim nivoima, radimo sa rukovodiocima gradova i opština, lokalnih javnih preduzeća, ali i sa izvršiocima odnosno ljudima koji to na terenu moraju da sprovedu. Radimo na nivou procedura planiranja, ali i samog sprovođenja godišnjih planova javnih preduzeća kako bi podigli nivo njihove kooridinacije, komunikacije i saradnje, zato što se često dešava da u istom gradu javno – komunalna preduzeća nisu homogenizovana u smislu svojih planova.

Sa Ministarstvom privrede razvijamo softver koji će podići nivo izveštavanja i praćenja kada su u pitanju javno – komunalna i uopšte javna preduzeća u Srbiji. Očekujemo da softver već u maju bude pušten na testiranje svim korisnicima, rekla je Ana Jolović i dodala da će testiranje trajati do 1. januara naredne godine, kada je planirano njegovo puštanje u rad za sva javna preduzeća u Srbiji.

Projekat RELOF2 podrazumeva bolji kvalitet usluga koje pružamo našim građanima i smanjenje troškova, istakla je Sanja Tucaković. Podrazumeva i jedan veći segment njihove podrške, u nadzoru nad javnim preduzećima i uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. To znači utvrđivanje svih procesa koji se obavljaju na nivou grada u celokupnom javnom sektoru, utvrđivanje ciljeva tih procesa,  rizika koji mogu dovesti do nerealizacije naših postavljenih ciljeva kao i procedura na osnovu kojih se utvrđuje u procesu ko tačno obavlja koji deo aktivnosti i u kom roku, što znači da se pojačava i odgovornost. Na osnovu svega toga dolazi do boljeg kvaliteta usluga i naravno smanjivanja troškova poslovanja. Ono na šta ćemo se mi usmeriti jeste bolja koordinacija rada između lokalne samouprave i javno – komunalnih preduzeća.

Inače, projektom će tokom ove i naredne godine biti obezbeđena ekspertska podrška za ukupno 48 lokalnih samouprava u primeni propisa, uspostavljanju procedura i mehanizama i uvođenju novih alata u upravljanju javnim finansijama. Ove promene u radu lokalnih uprava su aktivnosti u okviru reforme lokalnih javnih finansija i zakonska su obaveza za sve korisnike javnih sredstava. One omogućavaju da se dosadašnji fokus širi sa isključivog praćenja namenskog i zakonitog trošenja sredstva, na upravljanje bazirano i usmereno na ostvarivanje ciljeva i rezultata.

Post Author: Milan

Ostavi komentar