Kragujevac domaćin Regionalnog skupa o Etičkom kodeksu funkcionera

Na Regionalni skupu o Etičkom kodeksu funkcionera lokalne samouprave u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, čiji je domaćin bio grad Kragujevac, predstavljen je Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

Kragujevac je jedna od prvih jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji koja je na sednici Skupštine grada održanoj u junu 2021. godine, usvojila Etički kodeks ponašanja funkcionera grada Kragujevca.

Etički kodeks podrazumeva nešto što je naše lice prema građanima, istakla je Ana Petrović, pomoćnica gradonačelnika za kulturu i informisanje. Funkcioneri lokalne samouprave treba da budu uzor građanima i na najbolji mogući način predstavljaju posao kojim se bave, poručila je Petrović.

Etički kodeks je važan, jer okreće funkcionere ka građanima, istakao je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO. Ključno za poverenje građana u lokalnu samoupravu jeste kako se funkcioneri kao rukovodioci organa, ustanova ili javnih preduzeća ophode prema svom poslu. Ovaj Etički kodeks sadrži te komponente i pokazuje nam u kom pravcu treba da se lokalna samouprava razvija, jer su funkcioneri primer kako treba da se ponašaju službenici i nameštenici.

Kroz patnerstvo sa SKGO, Misija OEBS-a u Republici Srbiji pruža podršku lokalnim samoupravama u usvajanju etičkog kodeksa za funkcionere, kazala je Jelena Šarić, savetnica u Misiji OEBS – a u Srbiji. Smatramo da je usvajanje Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera značajno zbog toga što svi principi sadržani u Etičkom kodeksu mogu da garantuju primenu dobre uprave na lokalnom nivou. Primena Etičkog kodeksa može ujedno da garantuje ostvarivanje javnog interesa s jedne strane, a s druge strane da jača poverenje građana u rad funkcionera.

Inače, do sada je održan jedan Regionalni skup o Etičkom kodeksu funkcionera lokalne samouprave u Užicu. Planirano je da, pored Kragujevca, regionalna predstavljanja Kodeksa budu održana i u Leskovcu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i Beogradu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar