Kragujevac dobitnik godišnjeg priznanja za unapređenje rodne ravnopravnosti

Grad Kragujevac je jedan od pet jedinica lokalne samouprave kojima su danas dodeljena priznanja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji za 2021. Godišnja priznanja dodeljuju Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Kancelarijom UN Vomen i uz podršku Delegacije EU u Srbiji. Predstavnicima Grada Novog Sada i opština Knić, Crna Trava i Tutin, brojnih institucija i pojedincima, priznanja je uručila Zorana Mihajlović predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. U ime grada godišnje priznanje je uručeno dr Gordani Damnjanović, članici Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i predsednici Saveta za rodnu ravnopravnost.

Godišnje priznanje za unapređenje rodne ravnopravnosti je treće u nizu priznanja dodeljenih Gradu Kragujevcu u ovoj godini, istakla je dr Damnjanović, članica Gradskog veća. Ovo priznanje je od izuzetnog značaja jer je posvećeno našim naporima da marginalizoavane grupe, starije žene i svi ostali ne osete teret pandemije. Od posebnog je značaja i ovogodišnje priznanje koje je dodelila Kancelarija zaštitnika građana za pravovremeno delovanje u periodu pandemije kao kontinuirana podrška građanima/građankama, osobama sa invaliditetom. Grad Kragujevac sa mrežom institucionalnih partnera koja postoji od 2018. godine uz protokol o intersektorskoj saradnji u postupku zaštite žrtava porodičnog nasilja čini sve napore i daje maksimum u oblasti rodne ravnopravnosti, rekla je predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Ona je podsetila da LAP za rodnu ravnopravnost ističe do kraja godine li da je već formirana institucionalna radna grupa koja odmah posle novogodišnjih i božićnih praznika počinje sa radom. Pred njima je izrada novog LAP za rodnu ravnopravnost u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Grad Kragujevac i Skupština grada već ima formirane organe koji su u skladu sa novim zakonom. Pored Saveta za rodnu ravnopravnost, formirana je i Komisija za rodnu ravnopravnost kojom predsedava predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović a čine je šefovi odborničkih grupa. Svaki dokument koji bude dolazio na odlučivanje biće analiziran sa rodnog aspekta, istakla je dr Damnjanović.

Godišnja priznanja koja KTRR dodeljuje u saradnji sa UN Vomen i uz podršku Delegacije EU u Srbiji, uručena su opštini Tutin, za rad lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, opštini Crna Trava za angažovanje i koordinacija lokalne samouprave i drugih aktera na polju unapređenja rodne ravnopravnosti, gradu Novom Sadu za rodno odgovorno budžetiranje, gradu Kragujevcu i opštini Knić za odgovor na ublažavanje posledica epidemije korona virusa KOVID-19. Na svečanosti u Beogradu uručena su i priznanja pojedincima i kompanijama.

Post Author: Milan

Ostavi komentar