Korupcija je moralni problem

U okviru svojih redovnih aktivnosti Lokalni antikorupcijski forum grada Kragujevca sproveo je istraživanje posvećeno odnosu moralnosti i korupcije. Rezultati istraživanja predstavljeni su na 14. redovnoj sednici LAF – a održanoj na Pravnom fakultetu.

Korupcija je moralni problem. Moralom odnosno principima ponašanja koji su u skladu sa moralom bavi se etika, istakla je Bojana Milikić zamenica predsednika LAF – a. Postoje tri vrste korupcije: bela korupcija poznata kao nepotizam koja podrazumeva davanje privilegija na osnovu rodbinskih ili prijateljskih veza. Siva korupcija podrazumeva princip usluga za uslugu i crna korupcija je davanje i primanje mita.

Od 180 zemalja Srbija je na 94 mestu po indeksu percepcije korupcije. Indeks Srbije za 2020. godinu je 38 od mogućih 98, što znači da je u Srbiji korupcija vrlo izražena.

Cilj istraživanja koje je sproveo Lokalni antikorupcijski forum je da se ispita opšta populacija odnosno spremnost na koruptivne radnje. Istraživanje je sprovedeno u opštoj populaciji punoletnih i zaposlenih građana u novembru 2021 godine. Uzorak je sastavljen od 100 ispitanika. Većinski su anketu popunjavale osobe ženskog pola čak 81 posto. Prosečna starost ispitanika je 37,13 godina. Kada je u pitanju stručna sprema, čak 72 procenta čine visokoobrazovani ispitanici. Više od polovine, 64 posto radi u državnom sektoru.

Kada smo radili test za starost kao grupišuću variijablu došli smo do značajnog zaključka, da na osnovu rezultata koje smo dobili možemo da tvrdimo da su mladi ispitanici starosti do 35 godina skloniji korupciji u odnosu na lica starije kategorije. Drugi zaključak na osnovu testa za religioznost kao grupišuću varijablu je da su nereligiozne osobe sklonije korupciji u odnosu na religiozne.

Nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti, na osnovu rezultata ovog pilot projekta sprovesti obimnije istraživanje kako bi edukacijom mogli da delujemo preventivno, istakla je Bojana Milikić.

Najbolja potvrda da Kragujevac prednjači u borbi protiv korupcije je poziv Centra za primenjene evropske studije upućen Lokalnom antikorupcijskom forumu za učešće u novom istraživanju, rekla je Zorica Sorak predsednica LAF – a. Više detalja o novom značajnom projektu biće poznato već polovinom marta.

Inače, izveštaj o radu za 2021. godinu LAF će uputiti u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar