Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja otvoren do 27. februara

Grad Kragujevac raspisao je Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Kragujevca za 2022. godinu.

Za konkurs je, od ukupno 10 miliona dinara koliko je Odlukom o gradskom budžetu za 2022. godinu opredeljeno za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, predviđen je iznos od 9,5 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Kragujevca, podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, razvoju kulture, obrazovanja, nauke, zaštite životne sredine i drugim oblastima opredeljeno je devet miliona, a 500.000 dinara predviđeno je za organizovanje i učešće na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima u oblasti javnog informisanja.

Najmanji iznos sredstava koji se po osnovu Konkursa po projektu može odobriti Konkursu je 100 000 dinara, a najveći četiri miliona dinara. Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 posto vrednosti projekta.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Kragujevca www.kragujevac.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“, odnosno zaključno sa danom 27. februarom 2022. godine.

Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se radnim danima od 9,00 do 15,00 časova ili putem pošte na adresu:

Gradska uprava za društvene delatnosti, ulica Cara Lazara broj 15, 34000 Kragujevac.

Istovremeno upućen je poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima za učešće u radu Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja. Predlozi se dostavljaju u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada www.kragujevac.rs i dnevnom listu ”Večernje novosti” zaključno sa danom 17. februarom 2022. godine.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar