Konkurs za sudije Apelacionog suda u Kragujevcu

Visoki savet sudstva objavio je na svom sajtu oglas za izbor sedam sudija Vrhovnog kasacionog suda, ali i za četiri sudije Apelacionog suda u Kragujevcu.

Kao žalbeni sud, Apelacioni sud u Kragujevcu, osnovan 2009, je jedan od četiri najviša organa sudske vlasti u Republici Srbiji. Sud je osnovan za područja viših sudova u Kragujevcu, Kraljevu, Jagodini, Kruševcu, Požarevcu, Užicu, Čačku i Novom Pazaru i odlučuje o žalbama protiv odluka viših i osnovnih sudova u krivičnom postupku ako za odlučivanje po žalbi nije nadležan viši sud, protiv presuda osnovnih sudova u građansko-pravnim sporovima ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud, kao i o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova. Trenutno u sudu radi 13 sudija u pet veća, a predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu je sudija Dubravka Damjanović.

Poslednji dan za podnošenje prijava za nove sudije je 30. septembar 2019. godine.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar