Kapitulacijom Nemačke okončan Prvi svetski rat

Umrla je 1405 godine srpska kneginja Milica, žena kneza Lazara Hrebeljanovića. Posle Kosovske bitke 1389, sklopila je mir s Turcima i upravljala Srbijom u ime maloletnog sina Stevana. Kad je on postao punoletan, zakaluđerila se, ali je i dalje znatno uticala na državne poslove, smirujući razmirice između Stevana i drugog sina Vuka. Podigla je manastir Ljubostinja na mestu gde je bila crkvica svetog Stevana, blizu dvora svog oca, koji se u narodnim pesmama pominje kao Jug Bogdan. U narodnim pesmama je zvana carica, a umrla je i sahranjena u Ljubostinji kao monahinja Evgenija.

Rođen je 1726 godine srpski istoričar i pisac Jovan Rajić, jedan od najučenijih kaluđera svog doba. U istorijskom spevu „Boj zmaja s orlovi“ opevao je borbu Otomanskog carstva protiv Rusije i Austrije. Glavno delo, „Istorija raznih slovenskih naroda, naipače Bolgar, Horvatov i Serbov“, pisao je na osnovu izvornih dokumenata. Kao prva istorija Južnih Slovena, ovo delo je, uprkos nedostacima, veoma uticalo na srpsku istorijsku nauku u prvoj polovini 19. veka.

Potpisivanjem kapitulacije Nemačke u železničkom vagonu u francuskom mestu Kompijenj, okončan je 1918 godine Prvi svetski rat, u kojem je poginulo najmanje deset miliona vojnika, a još toliko ljudi umrlo je od bolesti i gladi. Srazmerno najveće žrtve podnela je Srbija, izgubivši 26 odsto stanovništva – 400.000 vojnika i 640.000 civila.

Izabrana je 1945 godine Ustavotvorna skupština Demokratske Federativne Jugoslavije. Na prvim posleratnim izborima – nad kojima su isključivu kontrolu imali komunisti, koji su monopolisali fizičku silu – pravo glasa imali su svi građani s navršenih 18 godina života, bez obzira na pol, rasu, obrazovanje, veroispovest, izuzimajući optužene za saradnju s okupatorom tokom Drugog svetskog rata.

Post Author: Milan

Ostavi komentar