Još dva pokušaja vantelesne oplodnje za žene od 43 do 45 godina o trošku grada

Grad Kragujevac će, jednoglasno su odlučili odbornici Skupštine grada na današnjoj sednici, finansirati dva pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje za žene od 43 do 45 godina, po jednom pokušaju u iznosu do 250.000 dinara.

Bez obzira da li su iskoristile ovu pomoć o trošku države ili ne, ova odluka se odnosi i na one žene u ovoj starosnoj dobi koje su jedno dete već dobile u postupku biomedicinske oplodnje ili prirodnim putem.

Republički fond za zdravstveno osiguranje je doneo mere kojima se proširuje pronatalitetna politika, a to je da žene do 43. godine života imaju pravo na neograničeni broj pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje i tri krioembriotransfera. Ženama iznad 43 do 45 godine života podršku kroz ovu odluku daje grad Kragujevac sa dva pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje do 250.000 dinara po jednom pokušaju, bez obzira na to da li su prethodno iskoristile ovu pomoć o trošku države ili ne, kazala je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Izmena pravilnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uvodi se dodatna pronatalitetna podrška ženama koje su jedno dete dobile u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje. Grad Kragujevac i ovde, nakon pomoći koju Republika obezbeđuje, a to su dva pokušaja za ove žene i jedan krioembriotransfer, takođe, će finansirati dva pokušaja nakon ispunjenih uslova koje propisuje RFZO. Novina kojom se posebno kao grad ponosimo je za one žene koje su prirodnim putem dobile prvo dete, grad Kragujevac, takođe, će pružiti finansijsku podršku sa dva postupka biomedicinski potpomognute oplodnje”, rekla je Damnjanović.

Sredstva za izmenu i dopunu Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, planirana su rebalansom budžeta za 2020. i predviđena budžetom za 2021. godinu. Inače zahvaljujući ovoj vrsti podrške, Kragujevac je od 2015. godine od kada je realizuje dobio 11 novih sugrađana.

Odbornici gradskog parlamenta se u sklopu Programa ekonomskih mera podrške privredi grada Kragujevca izglasali danas predloge izmena i dopuna odluka o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Kragujevca a koje a odnose na ugostitelje. Zbog nemogućnosti obavljanja registrovane delatnosti u vreme vanrednog stanja, za vlasnike noćnih barova i diskoteka utvrđuje se olakšica, odnosno umanjenje lokalne komunalne takse za isticanje firme za 99 posto, u periodu od 15. marta, a najkasnije do 31. decembra 2020.godine. Pravnim licima i preduzetnicima koji su obavljali ugostiteljsku delatnost i koristili javnu površinu za postavljanje privremenih objekata – bašti u periodu vanrednog stanja i vanredne situacije (a najkasnije do 1. novembra 2020.godine), rešenjem utvrđena visina naknade za korišćenje prostora na javnoj površini, usvojenom odlukom biće umanjena prilikom obračuna zaduženja za 2020. godinu, u skladu sa predviđenim olakšicama.

U okviru razmatranja Informacije o merama tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u Prostorno kulturno – istorijskoj celini Staro gradsko jezgro, gradonačelnik Nikola Dašić je rekao da se već dugi niz godina provlači da je Kragujevac urbanistički ojađen a imamo sve kapacitete da to tako ne bude, tako da nam predstoji borba da sačuvamo ono što se da sačuvati. U ovom trenutku što možemo da preduzmemo sve formalno pravne korake i dobili smo saglasnost ministarstva da se staramo o fasadama koje su pod zaštitom tako da očekujem, kazao je Dašić da početkom naredne građevinske sezone uđemo u umivanje gradskih fasada. Najpre fasada koje se nalaze levo i desno od štafete i ulicom uzbrdo ka crkvi, a nadam se da ćemo vremenom uspeti da renoviramo i sve zaštićene fasade kako bi naš Kragujevac bio umiven i lep, poručio je gradonačelnik Dašić.

U cilju zaštite svog istorijskog i kulturnog dobra u gradu gradonačelnik je naložio Gradskom javnom pravobraniocu da podnese krivičnu prijavu protiv N.N lica za obrušavanje dela zida na Gradskim tržnicama. Nemamo razloga da bilo koga krijemo ukoliko se utvrdi nečija objektivna odgovornost, a to ostaje nadležnim organima da utvrde. On je izrazio nadu i da će nedavno izgorela kuća Ilije Kolovića biti preneta u vlasništvo kako bi grad mogao da se stara o njoj. Iako se pisalo o tome da neko želi da gradi na tom prostoru, ovom prilikom vas obaveštavam kazao je gradonačelnik Dašić da se neće graditi i da se trudimo da je preuzmemo u svoje vlasništvo kako bi objekat vratili u prvobitno stanje i za njega pronašli odgovarajuću funkciju, poručio je.

Odbornici su se na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada saglasili da se pristupi izradi Programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu, što će biti istakao je Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport, prvi zvanični dokument koji će strateški da opredeli misiju i ciljeve sporta u gradu Kragujevcu do 2024. godine. Primarni zadatak biće da uskladimo želje i mogućnosti u sledeće tri godine i sistematizujemo ono što imamo i ono što tek treba da napravimo. Program će obuhvatiti školski sport, vrhunski sport i sport za sve, a grad Kragujevac će poseban akcenat staviti na sportsku infrastrukturu, pojasnio je Stevović.

Odbornici su na današnjoj sednici doneli odluku o pristupanju pokretanja postupka za realizaciju javno privatnog partnerstva za obavljanje usluga transporta putnika u gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Kragujevca, čime su stvoreni uslovi za izradu elaborata.

Post Author: Milan

Ostavi komentar