Javni uvid u Nacrt odluke o budžetu grada Kragujevca za 2022. godinu

Građani Kragujevca danas su imali prilike da lično u zgradi Gradske uprave izvrše uvid u Nacrt Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2022. godinu i od ovlašćenih lica iz Gradske uprave za finansije i člana Gradskog veća za finansije Nenada Stanišića, dobiju dodatna pojašnjenja o ovom dokumentu.

U toku je javna rasprava o Nacrtu budžeta grada Kragujevca za 2022. godinu, kao i o Nacrtu rebalansa budžeta za 2021. godinu. Nacrti budžeta i sva prateća dokumenta nalaze se na sajtu grada Kragujevca u delu koji se odnosi na javne rasprave gde građani mogu da se upoznaju sa Nacrtima i svim pratećim elementima odluka, a do 25. oktobra mogu da dostave svoje sugestije, primedbe i predloge putem mejla, ubacivanjem svojih pisanih predloga u kutiju koja se nalazi u holu Gradske uprave, podsetio je Stanišić.

Sugestije i predlozi stižu svakodnevno, a od ove godine na sajtu smo objavili i onlajn anketu, gde građani mogu da se izjašnjavaju o budžetskim prioritetima, što je novost u sprovođenju javne rasprave u našem gradu. I anketa se takođe uveliko popunjava a po završetku javne rasprave objavićemo rezultate, najavio je član Gradskog veća, uz sve ostale realizovane aktivnosti i istaći u izveštaju o sprovedenoj javnoj raspravi.

Govoreći o predlozima i sugestijama koje dolaze od strane građana, on je kazao da se najviše predloga uvek odnosi na komunalne probleme sa kojima se građani susreću, jer je svakako za građane prioritet da li je ulica asfaltirana, ima li kanalizacije, vodovodnih linija i slično. Svesni smo i mi svih tih problema a kako bi smo ih rešavali u budućem periodu, akcenat našeg budžeta i jeste na komunalnoj delatnosti. Već se dosta toga radi na tom polju u skladu sa sa finansijskim mogućnostima, a nadam se da se to i primećuje. Potrebe su mnogo veće, želje građana i nas iz Gradskog veća i Uprave grada su mnogo veće, ali idemo dinamikom kojom nam finansijska situacija dozvoljava i ona je sve bolja. Nemamo problema sa izvršenjem i punjenjem budžeta, već naprotiv, imamo imamo jako lepe tendencije ocenio je Stanišić i izrazio uverenje da će se i dinamika rešavanja infrastrukturnih problema u našem gradu ubrzavati u narednom periodu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar