Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu paketa hrane

Komisija za raspodelu pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji grada Kragujevca raspisala je Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu paketa hrane.

Pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice interno raseljenih lica sa boravištem u gradu Kragujevca. Neophodno je da podnosilac prijave ima izbeglički status, odnosno da je evidentiran i poseduje legitimaciju interno raseljenog lica, sa boravištem u Kragujevcu i da su prihodi porodice manji od 50 posto prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, po članu domaćinstva za mesec jun 2021. godine tj. manje od 32,535.00 dinara, kao i da podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju neke od sledećih kriterijuma, i to:

jednoroditeljska domaćinstva sa decom do 18 godina ili decom na redovnom školovanju do 26 godina,

tročlano i višečlano domaćinstvo sa decom do 18 godina,

porodice sa trudnicama ili detetom/decom do 5 godina,

domaćinstva sa članom koji je invalidno lice ili ima telesno oštećenje (preko 50% invalidnosti, odnosno telesnog oštećenja),

domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem, licem ometenim u razvoju, slepim ili slabovidim licem ili licem sa oštećenjem sluha,

višegeneracijsko domaćinstvo,

domaćinstvo starih lica, jednočlana domaćinstva (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života),

žrtve porodičnog nasilja,

kao i da porodice nisu ostvarile pravo na jednokratnu novčanu pomoć u 2021. godini

Zaintresovani podnose zahtev sa potrebnom dokumentacijom u prostorijama u ulici Laze Marinkovića broj 60 u Kragujevcu, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu:

Povereništvo za izbeglice

Laze Marinkovića 60

Kragujevac

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 15. septembra 2021. godine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar