Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja grada Kragujevca za period 2021 – 2031. godine

U ponedeljak 27. septembra počeće javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja grada Kragujevca za period 2021 – 2031. godine i trajaće do 12. oktobra u 12,00 časova. Dinamiku javne rasprave o tom dokumentu utvrdilo je Gradsko veće na danas održanoj sednici.

Nacrt Plana razvoja grada Kragujevca, biće istaknut na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, adresa www.kragujevac.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca.

Pozivaju se sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedinci da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja grada Kragujevca za period 2021 – 2031.godine, kao i da svoje primedbe i predloge dostave na jedan od sledećih načina:

Na e-mail javnaraspravakg@kg.org.rs ili u pisanoj formi, na adresu Gradske uprave za razvoj i investicije, ulica Nikole Pašića 6/2, 34000 Kragujevac sa naznakom „Nacrt Plana razvoja grada Kragujevca“

Tokom sprovođenja javne rasprave biće organizovane tri javne prezentacije Nacrta Plana razvoja grada Kragujevca za zainteresovane strane i to: za obrazovnu zajednicu 1.oktobra, za predstavnike privrede 6. oktobra, a dan kasnije 7. oktobra za organizacije civilnog društva.

U četvrtak 30.septembra, u periodu od 9.00 do 12.00 časova, u kancelariji broj 6. u ul. Nikole Pašića 6/2 (drugi sprat) sva zainteresovana lica mogu lično da izvrše uvid u Nacrt Plana razvoja grada Kragujevca, gde će ovlašćeno lice od strane Gradske uprave za razvoj i investicije pružati dodatna objašnjenja.

Za primedbe i sugestije sačinjen je obrazac koji je dostupan na linku https://www.kragujevac.rs/e-usluge/javne-rasprave/.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar