Iskustva savremene prakse o rizičnom ponašanju mladih

Grad Kragujevac je u cilju prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja mladih, sklopio Sporazum sa Centrom za primenjenu psihologiju, na osnovu koga je u zgradi Gradske uprave održana radionica na temu „Činioci (ne)uspeha programa intervencija u vezi sa rizičnim ponašanjem mladih“.

Cilj prve aktivnosti je da zaposleni u Kancelariji za mlade, saradnici, edukatori, volonteri koji rade sa mladima prođu set obuka o načinu sprovođenja programa u praksi kako bi fokus sa plana i kontrole sprovođenja programa izmestili na osnaživanje i jačanje kapaciteta mladih i ponudili im različite alternative za rešavanje problema, kazao je Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom.

„Činioci (ne)uspeha programa intervencija u vezi sa rizičnim ponašanjem mladih“ je tema radionice na kojoj polaznike upoznajemo sa problemima rizičnog ponašanja mladih ali kroz jedno savremeno shvatanje, rekao je Boris Angelovski, direktor Centra za primenjenu psihologiju. Prvi deo radionice daje pregled savremenih naučnih dostignuća a u drugom delu se kroz interaktivni rad sa učesnicima prolazi kroz probleme, primere dobre prakse kao i neuspešnih intervencija. Tema radionice aktuelna je zbog mnoštva stvari koje se dešavaju u poslednje vreme a značajna je za učesnike jer ih sa tim upoznaje i šta se zapravo menja u paradigmi, koja su to savremena naučna shvatanja i primeri dobre prakse zemalja u svetu, kazao je Angelovski.

Rizična ponašanja mladih mogu se podeliti u osam prioritetnih oblasti: zloupotreba alkohola i narkotika, nedostatak fizičke aktivnosti, nasilje mladih (fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno), ponašanje koje doprinosi nenamernim povredama, pušenje cigareta, neadekvatna ishrana i navike u ishrani, rizičan (nebezbedan) seks i suicidalna ideacija i pokušaj samoubistva. Rizična ponašanja mladih nisu problem. Ona su simptomi. U nedostaktu vitalnih zaštitnih i faktora otpornosti, mladi ljudi razvijaju destruktivne stilove života, čulo se na radionici.

Post Author: Milan

Ostavi komentar