I stranci mogu da se prijave za izgradnju severne obilaznice oko Kragujevca i Gružanskog koridora – Država traži strateškog partnera

Vlada Srbije donela je Uredbu o kriterijumima i načinu izbora strateškog partnera za Projekat Izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca i izgradnje državnog puta I reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E-761) u Mrčajevcima.
Kako je navedeno, strateškog partnera bira Vlada, na predlog Radne grupe, podršku pruža Ministartsvo građevinarstva.
Podnosilac prijave može biti domaće ili strano pravno lice, konzorcijum domaćih i/ili stranih pravnih lica. Mora da ispunjava niz opštih i posebnih kriterijuma. Jedan od njih je da mora da koristi najmanje 50% domaćeg materijala, angažuje domaću radnu snagu, podizvođače. Posebni kriterijumi podrazumevaju ljudske resurse, rok izvođenja radova i metodologiju.
Radna grupa Vlade utvrđuje sadržinu Javnog poziva, a takođe i otvara i ocenjuje prijave. Vladi se dostavlja izveštaj, nakon čega se donosi odluka i zaključuje ugovor.
Izvor : eKapija

Post Author: Milan

Ostavi komentar