Građani romskih naselja upoznati sa procedurom podnošenja zahteva za privremene infrastrukturne priključke

Predstavnici stručnih službi Gradske uprave i Zoran Pavlović koordinator za romska pitanja posetili su danas tri romska naselja, Liciku, Erdeč i Bresnicu, kako bi zainteresovanim građanima približili informacije o podnošenju zahteva za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Suština je da se dostupnost informacije, koja je preduslov za ostale aktivnosti ,približi  romskim zajednicama kako bi mogli da ostvare svoja prava i iskoriste mogućnost privremenih  infrastrukturnih priključaka. Budući da najveći deo romske zajednice živi u nelegalizovanim objektima, Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja, kaže da je ovo je prilika da se neki  od problema reše, ističući da su dva najveća kanalizacija i priključak na daljinsko grejanje. Pitanja su različita, ali polazimo od onih zajedničkih, vezanih za naselje jer je važno da znaju da  mogu da iskoriste ovu mogućnost i da su grad i stručne službe spremni da pomognu kako bi zajednički rešili problem.

Ivana Todorović, zamenica vd načelnika Gradske uprave za imovinske poslove i urbanizam  kaže da je u ovim naseljima više stotina nelegalnih objekata  i da su na terenu zatekli veliko interesovanje meštana. Posetili smo romska naselja kako bismo informisali i na neki način približili propisanu proceduru za privremeno priključenje nelegalnih objekata na komunalnu infrastrukturu i sa zahtevima na licu mesta sugrađanima objasnili šta im je od dokumentacije potrebno, da bi u propisanom roku, do 15. oktobra ostvarili svoje pravo, rekla je Ivana Todorović.

Prema njenim rečima za prvih pet dana od početka roka za prijave , na šalter Gradske uprave je došlo  preko dve hiljade građana da se informiše a više od 300 zahteva je primljeno.

Inače, građani koji žive u nelegalnim objektima će moći do 15. oktobra 2023. godine, da iskoriste mogućnost podnošenja prijava za priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju putem formulara koji mogu da preuzmu na šalteru Gradske uprave. Ova pogodnost omogućena je na osnovu Uredbe o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, koju je Vlada Republike Srbije krajem avgusta usvojila.

Post Author: Milan

Ostavi komentar