Elektronski karton pacijenata od septembra u ZZZR Zastava

Zahvaljujući finansijskoj podršci osnivača – grada Kragujevca, Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika krajem jula uveo je novi informacioni sistem, tako da će od septembra Zavod početi sa zakazivanjem pregleda pacijenata. Do zastoja je u međuvremenu došlo zbog uhodavanja medicinskog osoblja za rad u novom informacionom sistemu.

Navedeni sistem, koji predstavlja elektronski karton pacijenata, koristi skoro 80 posto zdravstvenih ustanova u Srbiji, navodi Antonio Dimitrovski, direktor Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika i napominje da je uspostavljanje elektronskog zadravstvenog kartona zakonska obaveza svih zdravstvenih ustanova.

Ovaj informacioni sistem će omogućiti Zavodu da u budućnosti, nakon implementacije i rentgen informacionog sistema, bude u elektronskoj komunikaciji sa Domom zdravlja Kragujevac, što je nedostajalo u vreme pogoršanja pandemije koronavirusom.

Sredstva za kupovinu servera i uvođenje navedenog sistema postignuto je zahvaljujući finansijskoj podršci grada Kragujevca, odnosno gradonačelnika Nikole Dašića i njegovog menadžmenta. Pored toga, zaposleni u Zavodu zahvaljuju i svim pacijentima na strpljenju i razumevanju zbog nemogućnosti zakazivanja pregleda u prethodnom periodu.

Inače, Heliant je medicinski softver sa evropskim sertifikatom i ispunjava sve kriterijume Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar