Ekonomsko osnaživanje žena kroz projekat „Ponovo snažna i važna“

Udruženje „Putokaz“ iz Kragujevca danas je počelo sa realizacijom obuka za nezaposlene žene, u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, kako bi se u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama lakše zaposlile ili pokrenule sopstveni posao.

Od decembra do marta sledeće godine biće održano šest radionica na kojima će polaznice sticati znanje u oblasti komunikacija, psihosocijalne podrške, izradi biznis planova, dostupnih podsticajnih sredstava. Poslednja će biti obuka iz digitalnog marketinga, a na kraju će pet žena dobiti opremu u vrednosti od 70-100.000 dinara za rad u okviru malih kućnih radionica, tj za rad „od kuće“.

Radionice se organizuju u okviru projekta „Ponovo snažna i važna“, koji udruženje „Putokaz“ iz Kragujevca partnerski realizuje sa udruženjem „Laris“ iz Čačka kao nosiocem projekta i Udruženjem žena iz Ježevice. Prvoj radionci koja je održana danas u zgradi Gradske uprave prisustvovala je članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović.

U projekat „Ponovo snažna i važna“ uključene su žene svih uzrasnih kategorija, ali su ciljna grupa žene iznad 45 godina, kao teže zapošljive kategorije i žene iz ruralnog područja. U okviru svojih strateških dokumenata grad Kragujevac posebnu pažnju posvećuje svim oblastima u skladu sa nacionalnom Strategijom i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, a civilni sektor predstavlja snažnu polugu i veoma dobar mehanizam sa kojim lokalna samouprava grada Kragujevca ima izuzetno saradnju, kazala je Damnjanović.

Inače, projekat je podržala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti – faza II“ koji finansira Evropska unija. Programske aktivnosti u Srbiji sprovodi UN Women u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Ministarstvom za evropske integracjije, ženskim udruženjima i delegacijom EU u Srbiji.

Post Author: Milan

Ostavi komentar