Edukativni sastanak o ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom

Predstavnici kancelarije Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca prisustvovali su danas edukativnom sastanku na temu: „Osnaživanje kapaciteta javnih i stručnih radnika radi sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom“, u organizaciji Centra za samostalni život OSI Kragujevac, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Na sastanku je bilo reči o ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u skladu sa važećim međunarodnim i nacionalnim regulativama, antidiskriminacionim merama i politikama na nivou lokalnih uprava i mehanizama zaštite i diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Cilj edukacije je podizanje nivoa obaveštenosti i znanja zaposlenih u javnim upravama, ustanovama i institucijama u potrebe i prava osoba sa invaliditetom, informisanje o njihovom položaju i davavanje predloga o unapređenju njihovog društvenog statusa.

Osobe sa invaliditetom su osetljiva grupa čijem će socijalnom uključivanju Lokalni ombudsman grada Kragujevca ubuduće posvetiti posebnu pažnju, naglasila je povodom sastanka Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca.

Edukativni sastanak „Osnaživanje kapaciteta javnih i stručnih radnika radi sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom“ je organizovan u okviru programa „Jednake mogućnosti“ koji sprovodi Centar za samostalni život OSI u partnerstvu sa istim organizacijama u gradovima i opštinama. Program sufinansira Ministarstvo za ljudska i građanska prava Republike Srbije.

Post Author: Milan

Ostavi komentar