Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu, Dejan Miletić sa saradnicima posetio je danas Kragujevac

Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu, Dejan Miletić sa saradnicima posetio je danas Kragujevac gde se susreo sa gradonačelnikom Nikolom Dašićem i Sanjom Tucaković, članicom Gradskog veća za lokalnu samoupravu. Razlog ove posete bio je unapređenje saradnje i planiranje zajedničkih aktivnosti usmerenih ka stručnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Danas su sa nama predstavnici Nacionalne akademije za javnu upravu zato što je Kragujevac postigao značajne rezultate u oblasti stručnog usavršavanja Poredili smo rezultate od 2020 – 2022. godine i uočili da su prošlogodišnji rezultati više nego duplo bolji, kako u broju polaznika obuka tako i u broju sertifikata i primene znanja. Naravno da uvek ima prostora za nove edukacije, za nova učenja, jer je proces učenja doživotan. Na sastanku je bilo reči i o budućoj saradnji. Već naredne nedelje ćemo održati obuku za sve službenike koji imaju direktan kontakt sa građanima kako bismo podigli nivo saradnje sa građanima – kaže Sanja Tucaković, član Gradskog veća za lokalnu samoupravu.

Broj odslušanih obuka koje su službenici kragujevačke lokalne samouprave pohađali tokom 2022. godine je 264. Broj prisustvovanja na obukama je 948, izdatih sertifikata je 294, a izdatih potvrda o odslušanim obukama je 857.

Veliko je zadovoljstvo biti u Kragujevcu jer je Kragujevac trenutno vodeći grad u Srbiji kada je u pitanju stručno usavršavanje službenika državne uprave. Naša akademija to prati i registruje i obično idemo tamo gde su problemi. Ovoga puta smo došli tamo gde su dobri rezultati, da bi ljudi shvatili koliko to pratimo i vrednujemo, a sa druge strane da kažemo da država izuzetno ceni one lokalne samouprave koje stalno unapređuju kapacitete svojih službenika. Naša obaveza je da kontinuiramo podižemo nivo kvaliteta obuka i broj obuka što i činimo. Dosta je urađeno na digitalizaciji programa. Državnim službenicima je omogućeno da iz svojih kancelarija prođu određene obuke, interaktivno, i da dođu do sertifikacije svog znanja. Ove godine će se preći i na m-learning, na mobilne telefone, a već se razmišlja i o veštačkoj inteligenciji i njenom uvođenju u određene obuke –  kaže Dejan Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

Inače, Nacionalna akademija za javnu upravu je centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih koja je počela sa radom 2018. godine. Sprovođenjem programa obuka, uz primenu savremenih oblika i metoda rada, unapređuje kompetencije zaposlenih u javnoj upravi koje su neophodne za kvalitetno obavljanje posla. Time se obezbeđuje stalno unapređenje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima i privrednim subjektima.

Post Author: Milan

Ostavi komentar