Danas bez vode sledeći potrošači u Kragujevcu

JKP vodovod i kanalizacija bez vode danas ostavljaju ove potrošače:

Stanovo, ul. Petra Danilovića 4 ( od 23:10 do 12:00 časova ), ulična linija.
Erdeč, ul. Peštarska 3 ( od 12:00 do 15:00 časova ), popravka priključka.
Erdeč, ul. Dr. Dese Milosavljević 45 ( od 15:00 do 18:00 časova ), popravka hidranta.
Sušica, ul. Dragog Barjaktarevića 3 ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka.
Bubanj, ul. Đure Pucara Starog ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka priključka.
Vinogradi, ul. Zore Jovanović 7 ( od 14:00 do 18:00 časova ), popravka hidranta.
Osojak, kod prodavnice „ĆIRA“ ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka.
Nikšić, prema visećem mostu ( od 11:00 do 14:00 časova ), ulična linija.
Nikšić, kod pešačkog mosta ( od 14:00 do 16:00 časova ), ulična linija.
Milatovac, kod prodavnice ( od 16:00 do 19:00 časova ), ulična linija.
Napomena: Plan isključenja je podložan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.

Post Author: Milan

Ostavi komentar