Civilni sektor je značajan partner Grada

Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu u Kragujevcu” projekat je koji realizuje nevladina organizacija Praxis, a u cilju pospešivanja aktivnog učešća građana u procesu praćenja reforme javne uprave, naročito u oblasti izrade i koordinacije politika, ali i unapređenja principa javne uprave koji se odnose na odgovornost i transparentnost u radu lokalnih organa uprave u Kragujevcu.

Tim povodom danas je u hotelu Kragujevac održan sastanak kojem su pored predstavnika organizacija civilnog društva, prisustvovali dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Zoran Pavlović, koordinator Kancelarije za romska pitanja.

Prema rečima dr Damnjanović, Grad teži unapređenju i jačanju kapaciteta civilnog sektora za participativni i transparentni rad kako bi građani mogli da aktivno učestvuju i budu partneri koji daju smernice šta su prioriteti za određenu populacionu grupu, kako da ih njihova udruženja na najbolji način zastupaju i učestvuju u radu lokalne samouprave i kako da zajednički, na transparentan i odgovoran način donose različite političke odluke.

Kada govorimo o saradnji između civilnog sektora i lokalne samouprave, veoma važna komponenta je informisanost – postojanje informatora, web stranica i slično. Informisanje civilnog sektora mora biti jednostavno i razumljivo i treba imati u vidu da nisu svi građani informatički obrazovani. Grad Kragujevac posmatra civilni sektor kao strateški ključnog partnera u donošenju odluka, koji učestvuje u izradi različitih planskih dokumenata, daje sugestije i ukazuje na probleme koji postoje za njihove ciljne populacione grupe, a daje i konstruktivna rešenja za otklanjanje tih problema.

Od juna 2021. godine radimo na ovom projektu u okviru kojeg smo sproveli niz aktivnosti, kazala je Marija Dražović, koordinatorka za javne politike i istraživanje „Praxis“. Nastojimo da se usaglasimo oko ključnih prioriteta i pronađemo kompromis oko toga šta bi mogao da bude modalitet koji je sprovodiv, realan i koji bi doprineo većem uključivanju građana u proces odlučivanja na lokalnom nivou i evaluacije rada organa uprave.

Projekat se, inače, realizuje u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0)“, koji finansira Evropska unija.

Post Author: Milan

Ostavi komentar