Avenija kompleks planira izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Kragujevcu

Investitor Avenija kompleks iz Kragujevca planira izgradnju kompleksa stambeno poslovnih objekata, između ulice Nikole Pašića i novoprojektovane ulice Ljube Tadića u ovom gradu.
Obrađivač urbanističkog projekta, koji se nalazi na javnom uvidu do 12. januara, je Studio za urbanističko i arhitektonsko projektovanje i konsalting Arhifakt iz Aranđelovca.
Povod za izradu Urbanističkog projekta je nastavak aktivnosti na transformaciji predmetnog bloka i potreba da se urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije precizno utvrde uslovi urbanističke regulacije i smernice za izgradnju 3. faze predmetnog stambeno-poslovnog kompleksa.
Započeta transformacija bloka obuhvata izgradnju objekata u okviru prve dve faze realizacije kompleksa i to:
1. faza – izgradnja stambeno-poslovnog objekta prema potvrđenom Urbanističkom projektu iz 2018. godine.
2. faza – izgradnja drugog stambeno-poslovnog objekta u nastavku prvog, prema potvrđenom Urbanističkom projektu iz 2020. godine.
U međuvremenu je predmetnom kompleksu dodata još jedna parcela i time ostvaren kontinuitet u delu prema ulici Nikole Pašića i celovitost prostora kao građevinskog kompleksa.
Ukupna površina obuhvata iznosi 4.704 m2.
Lokacija kompleksa nalazi se u najužem centru grada, u neposrednoj blizini Trga Slobode, u zoni visokog intenziteta korišćenja, kako u pogledu dominantno zastupljenih sadržaja (stanovanje, poslovanje, administracija, obrazovanje, kultura….), tako i u pogledu visokog intenziteta saobraćaja (pešačkog i kolskog), budući da se nalazi uz ulici Nikole Pašića, kao jedne od najvažnijih gradskih saobraćajnica na prostoru gradskog centra.
Pedmetne parcele čine delimično realizovan građevinski kompleks, kao deo započete urbane transformacije bloka (lamele 1 i 2). Novoizgrađeni objekti (Lamele 1 i 2) duž planirane (neizgrađene) stambene ulice Ljube Tadića
predstavljaju prve dve faze realizacije kompleksa, prema potrvrđenoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji.
Urbanističkim projektom je predviđena izgradnja novog višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta koji se sastoji iz 2 lamele (lamela 3 i 4)) sa podzemnim garažama, što čini nastavak realizacije kompleksa započet izgradnjom objekata – lamela 1 i 2, definisanim kolskim pristupima parceli i podzemnim garažama, a prema potvrđenoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji.
Kolski pristup obezbeđen je iz ulice Ljube Tadića.
Spratnost novoprojektovanih lamela L3 i L4 je Po+P+G+7+Ps. Predviđeno je uvećanje visine poslednje dve etaže (7 i Ps) radi formiranja ozelenjenih krovnih terasa.
Spratnost izgrađenih lamela L1 i L2 je Po+P+6+Ps.
U okviru visokog prizemlja (prizemlje sa galerijom) lamela 3 i 4 predviđeni su poslovni sadržaji – lokali
i stambeni ulazi (stepenišni prostor sa liftovima).
U okviru celine kompleksa predviđeno je ukupno 194 stanova i 13 lokala od čega:
– Lamela 1 – Faza 1 ima 62 stana i 3 lokala – prema odobrenoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji
– Lamela 2 – Faza2 ima 34 stana i 1 lokal – prema odobrenoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji, dok je u lameli 3 planirana izgradnja 49 stanova i 5 lokala, a u lameli 4 takođe 49 stanova i 4 lokala.
Ostvareni broj parking mesta je 211, od čega je za fazu 3 i 4, od ukupnog broja od 111 parking mesta.
Za idejno rešenje bilo je zaduženo Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting Extent iz Beograda.
Izvor : eKpaija
(Foto: screenshot/Grad Kragujevac/Idejno rešenje/Extent Beograd)

Post Author: Milan

Ostavi komentar