Polemika Gordane Damnjanović i Narodne stranke

Rad lokalne vlasti odnosno Skupštine grada je transparentan. Sve sednice gradskog parlamenta mogu da se prate u direktnom prenosu Radio televizije Kragujevac ili na zvaničnom You tube kanalu Skupštine grada, što znači da je odluka o povećanju cena zakupa poslovnog prostora, doneta na zasedanju 7. septembra dostupna javnosti, ne samo u direktnom prenosu nego i na zvaničnoj internet stranici grada gde se nalazi kompletan skupštinski materijal, kaže u odgovoru Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu reagujući na Saopštenje Narodne stranke. Odluka se odnosi na humanitarne organizacije koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom, udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite i tako dalje, a koje poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 20 posto od procenjene tržišne visine zakupnine.

Takvom odlukom grad Kragujevac nije povećao cenu po kojoj izdaje poslovni prostor. Radi se o zakonskoj obavezi lokalne samouprave da postupi u skladu sa merama koje je naložila Državna revizorska institucija, a to je da beneficirana zakupnina mora da iznosi 20 posto od procenjene tržišne visine zakupa.

Dakle, netačno je tumačenje da se radi o povećanju cene zakupa poslovnog prostora. Grad Kragujevac je bio jedini gradu Srbiji koji je imao fiksnu beneficiranu zakupninu u iznosu od 2400 dinara,  koja nije u skladu sa zakonskom regulativom.

Zbog toga što je tih 20 posto veće od prethodne beneficirane fiksne zakupnine, grad je naložio nadležnoj upravi da obavesti udruženja kako bi se aneksirali ugovori udruženjima, kojima se putem javnog poziva finansiraju programi rada za 2020. godinu, kao i da se dopune programi rada za 2021. kako bi iznos zakupnine bio uvršćen u njihove programe rada.

Donošenje i usaglašavanje aneksa ugovora i programa rada za 2021. godinu,  udruženjima koja koriste lokale u vlasništvu grada je mera kojom lokalna vlast potvrđuje da itekako vodi računa o najosetljivijim i najugroženijim kategorijama stanovništva i udruženjima koja brinu o njima, kaže se u reakciji Gordane Damnjanović.

Na tako sročenu reakciju iz Skupštine grada, ubrzo je stigao odgovor iz Narodne stranke koji prenosimo u celini :

Gospođa Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu odgovorila je na naše jučerašnje saopštenje i to saopštenje možete videti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca (https://www.kragujevac.rs/vlast-ne-sputava-ugrozene/ ).

Ono što moramo da dodamo ovde jeste da se ne slažemo sa doktorkom Damnjanović oko transparentnosti rada nadležnih gradskih organa. Ispunjavanje forme transparentnosti i obaveštavanja javnosti o odlukama nadležnih organa se ne sme svoditi isključivo na zvanični sajt grada ili prenose sednica skupštine grada.

Transparentnost u ovom slučaju bi bio poziv organizacijama kojima će biti povećana cena zakupa (sa 2400 dinara na 20% od tržišne cene jeste povećanje cene za samu organizaciju) pre donošenja odluke, obaveštavanje javnosti da će se problem dogoditi i predlaganje mera za prevazilaženje novonastalog problema.

Ovako smo došli u situaciju da se o odluci šira javnost upozna tek kada su o tome javnost izvestile pojedine organizacije.

Pozdravljamo svaki napor da se problem razreši i postavljamo pitanje šta će se dogoditi sa onim udruženjima koja po programu i projektu ne dobijaju novac od grada i ne mogu očekivati novac od grada za zakup prostora?

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar