Oglas za poljoprivredno zemljište

Gradsko veće, na sednici održanoj 19. juna, donelo je odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu, kao i oglas za prikupljanje ponuda. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela i spisak parcela koje su predmet izdavanja u zakup ili na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave u kancelariji 406 svakog dana od 8 do 15 časova. Formular prijave i adresirane koverte se mogu preuzeti svakog dana na šalteru pisarnice grada Kragujevca. Rok za podnošenje dokumentacije je 23. jul do 12 sati.

Kao vid pružanja podrške grada Kragujevca realizaciji projekta od opšteg interesa za jačanje Sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke o oslobađanju investitora – Republike Srbije ili privrednog društva koje osniva Republika Srbija, plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenih zgrada sa stanovima za pripadnike snaga bezbednosti. Taj predlog Gradsko veće uputilo je u skupštinsku proceduru na razmatranje i odlučivanje.

Članovi Gradskog veća dali su i saglasnost na Odluku o ceni usluga Ustanove Dom omladine “Kragujevac“ koje su poslednji put korigovane 7. novembra 2014. godine.

Povećana je cena izdavanja prostora radi održavanja koncerata i drugih kulturnih manifestacija sa 1500 na 2000 dinara po satu korišćenja, dok će se iznajmljivanje ozvučenja plaćati po satu, a ne po danu kako je prethodnom Odlukom bilo predviđeno. Radi poboljšanja uslova za rad Dečije pozorišne radionice mesečna članarina umesto 400 iznosiće 500 dinara, a ta sredstva, podsećaju iz Doma omladine, koriste se za scenografiju, održavanje rasvete i kostima. Cena ulaznica za predstave Dečije pozorišne radionice i Dramskog studija ostaje nepromenjena i iznosi 100 dinara.

Post Author: Milos Ristic

Ostavi komentar