NS : „Loše upravljanje Energetikom žele da nadomeste povećanjem cene grejanja“

Saopštenje Gradskog odbora Narodne stranke prenosimo u celosti :

Gradski odbor Narodne stranke u Kragujevcu izražava protivljenje odluci preduzeća „Energetika“ da uputi zahtev Gradskom veću za povećanje cene grejanja. Na osnovu zahteva „Energetike“, naši sugrađani bi račune za grejanje plaćali uvećane za oko 20 %. „Energetika“ zahteva i povećanje cene za poslovne subjekte.
Imajući u vidu loše upravljanje ovim preduzećem od strane rukovodstva, kao i gubitke u poslednjih nekoliko godina, smatramo da naši sugrađani ne bi trebalo da plaćaju ceh lošoj poslovnoj politici preduzeća. Rastuća inflacija u Srbiji je već prilično istanjila novčanike Kragujevčana, tako da bi ovo uvećanje cene grejanja dodatno pogoršalo ionako težak ekonomski položaj ogromnog broja građana.
Gradski odbor Narodne stranke je više puta upozoravao na lošu situaciju u „Energetici“ i nudio predloge kako bi se poslovanje ovog preduzeća moglo unaprediti. Želimo da podsetimo javnost da smo upozoravali da bi projekat prebacivanja celokupnog grejanja na gas trebalo da se postepeno rešava, uz korišćenje uglja kao energenta u jednom delu postrojenja kroz ugradnju elektrostatičkih filtera. Na taj način bi poslovanje „Energetike“ bilo manje zavisno od isporuka gasa i njegove cene, čime bi i gubici preduzeća bili manji. Sa aspekta zaštite životne sredine, ugradnjom ovih savremenih filtera, bio bi rešen problem otrovnih čestica iz dimnjaka i na taj način se sačuvalo zdravlje stanovnika okolnih naselja.

Post Author: Milan

2 thoughts on “NS : „Loše upravljanje Energetikom žele da nadomeste povećanjem cene grejanja“

  Ing Zoran Vukov

  (24 фебруара, 2023 - 9:02 pm)

  Nije sporno da se daljinsko grejanje u celoj Srbiji plaća 12 meseci a da se nikada ne prikazuje obračun između akontaciono kupljenih kwh i isporučenih kwh tokom obračunskog perioda. Međutim i kada se menja cena kwh (što je jedino što toplana prodaje a korisnik kupuje) i tada se mora izvršiti obračun između do tada kupljenih kwh i isporučenih kwh do primene nove cene, i utvrditi koliko je tim uplatama kupljeno više ili manje kwh. Uvidom u cenovnik Energetike daću prikaz šta je korisnik kupio kwh a šta je isporučeno do primene nove cene, jer su korisnici usluga grejanja uvek prevareni.
  Primenom cene 84,14 [din/m2 mes] + 10%PDV= 92,554 din/m2 mes , pa stan od 60 m2 je platio od Maja do Februara 2023 god za 9 meseci : 92,554 din/m2 x 9 mes= 832,986 din x 60 m2 stana=49.979,16 din. Šta je isporučeno za ovaj period (pošto isporuke za Februar još traje pa taj podatak nedostajeza prikaz obračuna) . U Novembru je isporučeno 12,0756 kwh/m2 stana , u Decembru = 15,3393 kwh/m2 stana, i u Januaru =16,7911 kwh/m2 , što je UKUPNO = 44,2060 kwh/m2 stana. Šta je korisnik od 60 m2 akontaciono kupio kwh za 9 meseci.
  Ako je platio 49.979,16 din (a cena kwh sa PDV je iznosila 5,42971 din/kwh , delenjem iznosa sa cenom kwh daje 9.204,7568 kwh je plaćeno a isporučeno mu je 60 m2 x 44,2060 kwh/m2 stana = 2.652,36 kwh , pa je platio više od isporučenih 6.552,3968 kwh čija je vrednost x 5,42971 din/kwh = 35.577,61 din je više akontaciono platio, pa Toplana nema pravnog osnova da naplaćuje kwh sa novom cenom jer je korisnik te kwh već kupio. U tome se krije ove prevare korisnika daljinskog grejanja sa izmišljenim iznosom za FIKSNI DEO koji predstavlja drugi skriveni porez na imovimu stana a taj novac toplana i ne koristi već se preliva u gradski buđet. Što se decenijama krije sa falsifikovanim cenovnicima toplane kao i Uredbom o cenama toplotne energije donete 2012 god u vreme premijera Ivice Dačića.
  Šta je platio korisnik stana od 60 m2 za isti period koji plaća TOBOŽE NA OSNOVU POTROŠNJE?
  Za 9 meseci je platio sa 26,55 din/m2 + 10%= 29,205 din/m2 mes x 60 m2 = 1.752,30 din x 9 mes= 15.770,70 din i za isporučene kwh do Februara od 44,2060 kwh/m2 x60 m2= 2.652,36kwh x 5,42971 din/kwh = 14.401,55 din što je ukupno plaćeno 30.172,25 din. Ako ovaj iznos podelimo sa cenom plaćenog kwh dobija se količina kupljenih kwh za 9 meseci i ona iznosi 5.556,8797 kwh .Neosporno je da se do kraja obračunskog perioda neće ni ova količina isporučiti pa nema potrebe da se grejanje dalje plaća dok se plaćeni kwh ne isporuče. Prosečno od 17 sezona, se isporučuje kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora objektima građenih po JUS standardima namenjenih za daljinsko grejanje 90,5228 [kwh/m2god], dok za plaćanje ako se greje hodnik i drugi prostor 97,5865 [kwh/m2god] stana (za plaćanje).
  Menjanjem značenja prodajne cene uvedena je naplata sa izmišnjenim fiksnim delom što je prevara korisnika ,a koju je dužan da prekine Ustavni Sud jer je to prikriven REKET .

  Ing Zoran Vukov

  (3 марта, 2023 - 1:30 pm)

  Očitano memorisano stanje isporučenih količina kwh/m2 stana za Februar 2023 iznosi 16,4191 kwh/m2 stana, pa je ukupno sa ranije isporučenim od 44,2060 kwh do Februara isporučeno UKUPNO 60,6351 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 je dobio do primene novog cenovnika ukupno 60,6351 kwh/m2 stana x 60 m2 = 3.638,106 kwh. Za isti perio naplačeno je po starom cenovniku : 84,14 [din/m2 mes] + 10% PDV= 92,554 [din/m2mes] x 10 meseci = 925,54 [din/m2] x 60 m2 = 55.532,40 din, čime je kupio akontaciono, podeljeno sa 5,4271 [din/kwh] (stara cena sa PDV) =10.232,4261 kwh . Kako je za 10 meseci (do 1.03.2023 god ) isporučeno 3.638,106 kwh, znači da je kupio više 10.232,4261 kwh (kupio) – 3.638,106 kwh (isporučeno) = 6.594,3201 kwh je u preplaćenosti. Ukoliko se ne prikaže OBRAČUN , toplana će na ovaj način naplatiti isporučene kwh sa 55.532 din (plaćeno) podeljeno sa isporučenim kwh od 3.638,106 kwh = 15,264 din i to je način da prevare korisnika i da sve isporučene (i beskamatno kupljene kwh) naplate sa cenom 15,264 din.
  Objeduinjena naplata i toplana su dužne da izvrše i prikažu OBRAČUN pre primene nove cene za kwh (što je i jedina ispravna cena), ostale su iznosi dobijeni množenjem proizvoljne količine kwh sa prodajnom cenom za kwh. Tako IZNOS 84,14 (din/kwh) ako podelimo sa cenom od kwh od 4,9361 din/kwh dobija se količina kwh sa kojom je određena ova cena Jasno je da su korisnici akontaciono plaćajući (bez kamate) i kada se isporuka energije ne vrši kupili kwh koje Toplana mora da prikaže i da primeni nove cene tek kada isporuči ove plaćene a ne isporučene kwh .
  Korisnici koji su plaćali navodno „PO POTROŠNJI“ za 10 meseci unapred su platili akontaciono sa FIKSNIM delom za 10 meseci: 26,55 [din/m2 mes] x 10 mes = 265,50 din/m2 stana +10% = 292,05 din/m2, a stan od 60 m2 je platio 17.523 din i time akontaciono kupio (podeljeno sa 5,42971 din/kwh) =3.227,2442 kwh/m2 stana . Isporučeno mu je za 10 meseci 3.638,106 kwh , što je ukupno 6.865,35 kwh. Platio je to kao fiksni deo 17.523 din i kao varijabilni deo 19.753,86 din , što je UKUPNO 37.276,86 din . Ako taj iznos podelimo sa količinom isporučenih kwh od 3.638,106 kwh dobija se cena plaćenih kwh za ovih 10 meseci = 10,246 din/kwh . Znači korisnik koji je plaćao grejanje PAUŠALNO njega (do novog cenovnika) kwh je koštao 15,264 din , dok korisnik koji je plaćao po UTROŠKU njega kwh košta manje 10,246 din., jer je manje uplaćivao pre početka isporuke toplotne energije.
  Šta je toplana uradila sa novim cenovnikom objasniću u sledećem komentaru.

Ostavi komentar