NPS : „Kragujevačka satirična priča“

Pre nekoliko dana, Udruženje za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije organizovalo je konferenciju u Beogradu, na temu najnovijih trendova, izazova, rešenja i primera dobre prakse u oblasti pružanja komunalnih usluga.
Na ovoj konferenciji i grad Kragujevac je imao svog predstavnika u liku Andreje Ilića, direktora „Energetike“ doo Kragujevac, dobro poznatog SNS nameštenika i poslušnika, koji je imao, kako navode neki SNS portali, vrlo zapažen nastup.
Pošto nismo upoznati sa detaljima izlaganja dotičnog gospodina, možemo samo pretpostaviti o istim, na osnovu nemalog iskustva koje građani grada Kragujevca imaju sa gospodinom Ilićem u proteklom periodu, kao i na osnovu realne slike poslovanja preduzeća na čijem je čelu.
Inače, SNS direktori u gradu Kragujevcu primenjuju dva zlatna principa direktorovanja, a to su: „veži konja gde ti gazda kaže“, kao i „usta imam, jezik nemam“, koja daju sjajne rezultate, ako se doslovno primenjuju, doduše, samo za njih lično, ne i za preduzeće i interes građana, mada njih za to i nije previše briga.
Dakle, gospodin Ilić je pomenutom skupu predstavio sledeće tri inovacije koje su dale odlične rezultate u „Energetici“ i koje bi mogle da se primene u svim javnim preduzećima i ustanovama:
1. Inovacija se odnosi na način efektivnog organizovanja prostora u malim kancelarijama, kako bi stalo što više zaposlenih. Tom prilikom je gospodin Ilić predložio sedenje jednih drugima na glavama, te uvođenja stolova na sprat, što je naišlo na oduševljenje prisutnih;

2. Gospodin Ilić je predložio odvoženje zaposlenih na stranačke SNS skupove teretnim vagonima, umesto dosadašnje prakse da se koriste autobusi, jer bi se tako uštedela značajna sredstva, a o broju zaposlenih koji bi u te vagone stao i da ne govorimo;

3. Na kraju, kao šlag na torti, gospodin Ilić pomenuo je najnoviju revolucionarnu inovaciju, kojom bi se rešio problem nepojavljivanja funkcionera na poslu. Naime, pošto se rukovodioci u „Energetici“, postavljeni od SNS-a, ne pojavljuju na poslu, a primaju velike plate, rešenje je da se na ta mesta postavlja isključivo i samo nestručan, neobrazovan i neškolovan kadar. Na taj način ni proces rada ne bi trpeo, jer inače neškolovani funkcioneri samo smetaju i ne mogu ni da doprinesu istom, te bi njihovo nepojavljivanje na poslu značajno unapredilo poslovanje. Tom prilikom je rečeno da se ova inovacija može primeniti i na ostala gradska preduzeća, bez obzira na delatnost i oblast funkcionisanja.
Kada su prisutni čuli ove tri genijalne ideje, reagovali su sa oduševljenjem, a mnogima je zaiskrila i suza u oku.
Začulo je i skandiranje imena gospodina Ilića, a isti je tom prilikom na ramenima iznet iz sale na ulice Beograda, gde su mu aplaudirali i spontano okupljeni građani.
Plan gospodina Ilića je da ovu inovaciju zvanično patentira i kao takvu ponudi i stranim državama i kompanijama, kako bi i oni uživali u prednostima ovakvog načina funkcionisanje, te u nekom trenutku i oni dostigli naš nivo i oni postali „ekonomski tigrovi“, kao što smo mi.
Na kraju, završićemo za ozbiljan način…Domanoviću, nažalost, rođen si u pogrešno vreme!

Narodni pokret Srbije – Kragujevac

Post Author: Milan

Ostavi komentar